منو سایت
جامعه شناسی خواندن
منتشرشده توسط ایسپا در کتاب افکار عمومی و شبکه های اجتماعی مجازی
نوشته ایلیا دیانوش
فیزا آلگان
به نقل از ایرنا
ناکامی ادبیات معاصر ایرانی در خلق آثار موفق بررسی شد/ مصاحبه با روزنامه ابتکار
نشست چرخش مطالعه و شبکه های اجتماعی مجازی؛ از خواندن تا آموختن/ سخنرانی در ایسپا
آسيب شناسي حضور ميلوني ايراني ها در تلگرام/ گفتگو با روح الله رجبی. ویژه نامه نوروزی همشهری
کارل تارو گرینفلد/ منتشرشده در سایت ترجمان
123456