منو سایت
جامعه شناسی خواندن
معاون کتابخانه ملی به نقل از خبرگزاری مهر
صالحی امیری به نقل از خبرگزاری مهر
١٠٠ هزار خواننده برای عاشقانه های علی و چیستا/ سایت صدای اقتصاد
نوشته بایار/ به نقل از سایت ترجمان
نوشته کرین/ به نقل از سایت ترجمان
معاون فرهنگی وزارت ارشاد به نقل از سایت جهان نیوز
منتشرشده در وبلاگ اشکان شکوری
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله ارائه شده به سمینار معماری کلان اوقات فراغت شهر تهران
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله برگرفته از پایان نامه سید محمدعلی صحفی
مصاحبه با مجله سوره اندیشه
برنامه مناطره شبکه یک سیما
123456