منو سایت
جامعه شناسی خواندن
به نقل از خبرگزاری مهر
معاون کتابخانه ملی به نقل از خبرگزاری مهر
صالحی امیری به نقل از خبرگزاری مهر
١٠٠ هزار خواننده برای عاشقانه های علی و چیستا/ سایت صدای اقتصاد
نوشته بایار/ به نقل از سایت ترجمان
نوشته کرین/ به نقل از سایت ترجمان
معاون فرهنگی وزارت ارشاد به نقل از سایت جهان نیوز
منتشرشده در وبلاگ اشکان شکوری
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله ارائه شده به سمینار معماری کلان اوقات فراغت شهر تهران
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله برگرفته از پایان نامه سید محمدعلی صحفی
مصاحبه با مجله سوره اندیشه
برنامه مناطره شبکه یک سیما
123456