منو سایت
جامعه شناسی خواندن
اين مطلب بخشي از مقاله مشترك با دكتر سيد ضياء هاشمي است كه با عنوان 'جاي خالي كتاب در اوقات فراغت' در همايش 'معماري اوقات فراغت در شهر تهران' ارائه شد و اكنون براي بحث در كلاس درس جامعه شناسي ادبيات در اينجا آورده مي شود و البته هنوز كامل نشده است
مصاحبه با روزنامه قدس - ما در واقع نمايشگاه كتاب نداريم، نوعي جشن كتاب داريم؛ هدف، حضور و ديدن است ...
123456