منو سایت
جامعه شناسی خواندن
متناقض نما بودن حضور گسترده مردم در نمایشگاه و آمار پایین کتابخوانی در ایران
وزیر ارشاد: گمان ما این است که آمار حضور در نمایشگاه امسال کمتر از 5 میلیون نفر نیست. اگر این رقم را در 270 هزار عنوان کتابی که در نمایشگاه بود ضرب کنیم ببینید چه اتفاقی می افتد؛ رویت یار مهربان در تیراژ میلیونی و میلیاردی.... يعني اگر برای دیدن هر کتاب تنها 10 ثانیه زمان لازم باشد، مشاهده همه کتاب ها 750 ساعت زمان می برد، یعنی 75 روز (با ملاحظه 10 ساعت در روز برای استفاده از نمایشگاه)...
به نقل از روزنامه اعتماد - 22 فروردین 1387
اين مطلب بخشي از مقاله مشترك با دكتر سيد ضياء هاشمي است كه با عنوان 'جاي خالي كتاب در اوقات فراغت' در همايش 'معماري اوقات فراغت در شهر تهران' ارائه شد و اكنون براي بحث در كلاس درس جامعه شناسي ادبيات در اينجا آورده مي شود و البته هنوز كامل نشده است
مصاحبه با روزنامه قدس - ما در واقع نمايشگاه كتاب نداريم، نوعي جشن كتاب داريم؛ هدف، حضور و ديدن است ...
123456