منو سایت
جامعه شناسی خواندن
مقاله چاپ شده در شماره 27 مجله پژوهش زنان. جوادی یگانه و آسیه ارحامی.
به نقل از سايت فرارو. بر اساس یافته های یک پژوهش که بعد از نمایشگاه کتاب تهران صورت گرفته است، در کشور ما هر نفر در هر 1892 روز یک کتاب می خواند.
متناقض نما بودن حضور گسترده مردم در نمایشگاه و آمار پایین کتابخوانی در ایران
وزیر ارشاد: گمان ما این است که آمار حضور در نمایشگاه امسال کمتر از 5 میلیون نفر نیست. اگر این رقم را در 270 هزار عنوان کتابی که در نمایشگاه بود ضرب کنیم ببینید چه اتفاقی می افتد؛ رویت یار مهربان در تیراژ میلیونی و میلیاردی.... يعني اگر برای دیدن هر کتاب تنها 10 ثانیه زمان لازم باشد، مشاهده همه کتاب ها 750 ساعت زمان می برد، یعنی 75 روز (با ملاحظه 10 ساعت در روز برای استفاده از نمایشگاه)...
123456