منو سایت
پیوندها

 

کارنامک (CV)

محمدرضا جوادي‌يگانه‌

به روز شده در  22 فروردین 1395

 

 

 

محمدرضا جوادی یگانه، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران است. علائق پژوهشی و حوزه های تدریس وی عبارت است از: جامعه شناسی تاریخی، شخصیت و خلقیات ایرانی، جامعه شناسی ادبیات و خواندن، بازاریابی اجتماعی.

 

 

متولد 1348، تهران‌، متاهل، دارای سه فرزند

دانشیار رسمی گروه جامعه‏شناسي‏ (عضویت از مهر 1383 تاكنون)، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 

1-    نشانی

تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه جامعه شناسی.

صندوق پستی: 773-14395

تلفن: 61117895 21 98+

نمابر: 88012524 21 98+

پست الکترونیکی: myeghaneh@ut.ac.ir  ؛ mrjavadi@yahoo.com

وبگاه: www.mrjavadi.com

نشانی پژوهشگاه: تهران، میدان ولی عصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تلفن: 88901295 21 98+

نمابر: 88901297 21 98+

 

 

2-   اشتغال

1393 تاکنون مامور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی)، تهران، ایران

1389 تاکنون دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

1383-1389 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

 

3-  سوابق‌ تحصيلي‌

دكتري‌ جامعه‌ شناسي‌، دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌، 1383-1377، (معدل‌ 64/16)، گرايش‌ برنامه‌ريزي‌ اجتماعي‌

رساله‌: دوراهي‌ اجتماعي‌ و عوامل‌ موثر بر رفتار مردم‌ در اين‌ موقعيت‌، استاد راهنما دكتر مسعود چلبي. (چکيده رساله)، (فهرست و منابع و ضمايم رساله) (مقاله اصلی برگرفته از پایان نامه)

كارشناسي‌ ارشد جامعه‌شناسي‌، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبايي‌، (معدل‌ 22/17)، 1377-1374

     پايان‌نامه‌: ايدئولوژي‌هاي‌ سياسي‌ حاكم‌ بر برنامه‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌، استاد راهنما دكتر محمد عبداللهي‌. (مقاله برگرفته از پایان­نامه)

كارشناسي‌ پژوهشگري‌ علوم‌ اجتماعي‌، دانشگاه‌ تهران‌، (معدل‌ 21/17)، 1373-1370

تحصيلات‌ ناتمام‌ در رشته‌ الكترونيك‌، دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف‌، 1368-1366

ديپلم‌ رياضي‌ فيزيك‌، دبيرستان‌ مفيد، منطقه‌ 2 تهران‌، 1366

شرکت در دوره‌هاي‌ آموزشي‌

كارگاه‌ آموزشي‌ نيازسنجي‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، مرداد و شهريور 1381

فرصت مطالعاتي و آموزشي، دانشگاه اوكلند نيوزلند. مرداد و شهريور 1390

 

4-   علائق پژوهشی

جامعه شناسی تاریخی، بویژه دوره قاجار و رضاشاه در ایران

هویت، شخصیت و خلقیات ایرانی

جامعه شناسی ادبیات، با تاکید بر خواندن و خوانندگان

بازاریابی اجتماعی

 

5-   جوایز و تشویق ها

تشويق شده در هشتمين دوره انتخاب پژوهش فرهنگي سال براي پژوهش دوراهي اجتماعي و عوامل موثر بر رفتار مردم در اين موقعيت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1384

رتبه‌ اول‌ پژوهشگر برگزيده‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، پنجمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده سال، مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، 1383

رتبه‌ سوم‌ هشتمين‌ دوره‌ كتاب‌ سال‌ دانشجويي‌، در زمينة‌ تأليف‌ در علوم‌انساني‌ براي‌ كتاب‌ تغييرات‌ اجتماعي‌ برنامه‌ريزي‌شده‌ (تأليف‌ مشترك‌ با مهدي‌ عباسي‌)، 1380

تشویق شده برای ارتقای علمی و عملی جایگاه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در عرصه نظرسنجی و افکارسنجی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، 1392

 

6-   تالیف و ویراستاری کتاب

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد دهم: قدرت، خود هدایت گری. تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد نهم: نیکخواهی. تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد هشتم: همنوایی، دستیابی به اهداف. تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد هفتم: انگیزش، سنت، لذت طلبی. تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد ششم: امنیت (بخش دوم). تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد پنجم: امنیت (بخش اول). تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد چهارم: عامگرایی (بخش دوم). تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات منفی ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد سوم: عامگرایی (بخش اول). تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد دوم: گزیده خلقیات مثبت. تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) .ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‎ها تا 1357. جلد اول: مقدمه و منابع. تهران: شورای اجتماعی کشور و  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

جوادی یگانه، محمدرضا و سیدمحمدعلی صحفی (1394) .پیدایش مخاطب تازه وسبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن: بررسی جامعه­شناختی خوانش دا. تهران: علم.

ولایتی، علی اکبر، با همکاری محمدرضا جوادی یگانه و محمدرضا جعفر آقایی و رضا مختاری اصفهانی (1393) .دانشنامه جوانمردی (فتوت). جلد پنجم: فتوت در ورزش و پیوست­ها. تهران: امیرکبیر.

ولایتی، علی اکبر، با همکاری محمدرضا جوادی یگانه و محمدرضا جعفر آقایی و رضا مختاری اصفهانی (1393) .دانشنامه جوانمردی (فتوت). جلد چهارم: ادبیات فتوت و فتوت در ادبیات. تهران: امیرکبیر.

ولایتی، علی اکبر، با همکاری محمدرضا جوادی یگانه و محمدرضا جعفر آقایی و رضا مختاری اصفهانی (1393) .دانشنامه جوانمردی (فتوت). جلد سوم: لوطی­گری. تهران: امیرکبیر.

غفاری، غلامرضا و محمدرضا جوادی یگانه (1393) .گزارش وضعیت اجتماعی کشور: کتاب چکیده ها. تهران: شورای اجتماعی کشور.

جوادی یگانه، محمدرضا و ریحانه جوادی (1392) .اصلاحات سه ساله: بررسی جامعه‌شناختی شکست روندهای اصلاحی در عصر ناصری. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (صفحه کتاب در سایت پژوهشگاه) (18 صفحه اول کتاب)

ولایتی، علی اکبر، با همکاری محمدرضا جوادی یگانه و محمدرضا جعفر آقایی و رضا مختاری اصفهانی (1392) .دانشنامه جوانمردی (فتوت). جلد دوم: فتوت و عیاری. تهران: امیرکبیر.

ولایتی، علی اکبر، با همکاری محمدرضا جوادی یگانه و محمدرضا جعفر آقایی و رضا مختاری اصفهانی (1391) .دانشنامه جوانمردی (فتوت). جلد اول: ریشه ها و خاستگاه. تهران: امیرکبیر. (چاپ دوم: 1392)

غفاری، غلامرضا و محمدرضا جوادی یگانه (1390) .طرح اولیه پایان نامه های اجتماعی شهرداری تهران در سال 1390. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران).

جوادي يگانه، محمدرضا و حميد عبداللهيان (گردآورندگان) (1386) .دين و رسانه. تهران: طرح آينده (براي دفتر پژوهش هاي راديو). (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا و اکبر فروع الدين عدل (1384) .مساله دختران فراري. تهران: طرح آينده (براي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه تهران). (word)

جوادي يگانه، محمدرضا و مهدي عباسي لاخاني (1380) .تغييرات‌ اجتماعي‌ برنامه‌ريزي‌ شده. تهران: دفتر تحقيق‌ و توسعه‌ راديو. (pdf)

 

7-  ترجمه کتاب و مقاله

مکنزی مور، داگ و ویلیام اسمیت (1392) .پرورش رفتار پایدار. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: علم. (pdf)

ماهوني‏‏،‏ جيمز (1391) «بازنگري نظريه عمومي در جامعه شناسي تاریخی» ترجمه محمدرضا جوادي يگانه و فائزه حاجي قاسمي. جستارهايي در جامعه شناسي تاريخي. شماره اول. بهار 1391. صص49-81. (html)

لندیس، دیوید (1390) .بازاریابی اجتماعی بازیافت در اوهایو. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

گلوریا-بیگورنیا، کنچیتا (1390) .راهبرد مدیریت زباله در جاگنا (فیلیپین). ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

منزیس، لستیو (1390) .بازاریابی اجتماعی بازیافت در زلاندنو. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

لندیس، دیوید (1390) .راهبرد مدیریت منابع زباله هالیفاکس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

مارچند، راجر (1390) .بازاریابی خدمات مدیریت زباله ها در کشورهای جنوب. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

انجمن مکنزی­مور (1390) .بازاریابی بازیافت اجتماعی اجتماع­محور در والتهام. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

اندرسين، الن (1384) .بازاريابي تغييرات اجتماعي: تغيير رفتار براي ارتقاي بهداشت، توسعه اجتماعي و محيط زيست. ترجمه ناصر بليغ و محمدرضا جوادي يگانه و مهدي عباسي لاخاني. تهران: طرح آينده (براي دفتر پژوهشهاي راديو). چاپ دوم: 1390 (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران). (pdf)

نظم‌ اجتماعي‌ مسئله‌اي‌ همچنان‌ پابرجا، ترجمه‌ مقالة‌ آنتوني‌ گيدنز، كتاب‌ ماه‌ علوم‌اجتماعي‌ (48ـ47)، شهريور و مهر 1380، صص 79-78 (word)

 

 

8-  مقالات در مجلات علمی

 

جوادی یگانه، محمدرضا و آرمین امیر (1394) «نگاهی به خودشرق­شناسی در ایران مدرن: «خلقیات ما ایرانیان» سیدمحمدعلی جمالزاده» جامعه پژوهی فرهنگی. دوره 4، شماره 4. زمستان 1394. صص 1-19. (علمی-پژوهشی) (لینک مقاله در مجله)

جوادی یگانه، محمدرضا (1394) «پیامدهای نگاه اصالی به جای نگاه آلی به انتخابات در ایران» در: جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات. شورای اجتماعی کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. صص 57-70. (لینک جستار در سایت پژوهشگاه) (html)

جوادی یگانه، محمدرضا (1394) «سر بر آوردن اجتماع ایرانی از شادی‌های جسته و گریخته: نگاهی دیگر به جشن‌های هسته‌ای» در:  جستارهایی در ایران پساتوافق. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و شورای اجتماعی کشور. (لیتک جستار در سایت پژوهشگاه) (html)

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (1394) «بررسی مسائل زنان‌ ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی‌ از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی» پژوهش نامه زنان. دوره 6. شماره اول. بهار و تابستان 1394. صص 23-46. (علمی-پژوهشی) (pdf) (لینک مقاله در مجله)

جوادی یگانه، محمدرضا و ریحانه جوادی (1393) «بررسی جامعه شناختی استدلال های مخالفان میرزا حسین‌خان سپهسالار از منظر انتخاب عقلانی». مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. سال یازدهم. شماره اول. صص 75-101. (علمی-پژوهشی) (pdf) (لینک مقاله در مجله)

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1392) «خوانش تدریجی کتاب دا» جامعه شناسی هنر و ادبیات. دوره 5. شماره 2. صص 165-186. علمی-پژوهشی. (pdf) (لینک مقاله در مجله)

جوادی یگانه، محمدرضا و محمود متوسلی و سمیه توحیدلو (1392) «الگوی مصرفی و درآمدی خانوار در دوران مشروطه» مجله برنامه ریزی و بودجه. سال هجدهم. شماره 4. صص 129-160. (علمی-پژوهشی) (pdf) (لینک مقاله در مجله)

احمدی، اصغر و فردوس آقاگل­زاده و محمدعلی خلیلی و حسینعلی قبادی و محمدرضا جوادی یگانه (1393) «تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک» مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال دهم. شماره 36. پاییز 1393. صص 95-129. (علمی-پژوهشی) (pdf)  (لینک مجله)

احمدی، اصغر و فردوس آقاگل­زاده و محمدعلی خلیلی و حسینعلی قبادی و محمدرضا جوادی یگانه (1393) «تبیین جامعه‌شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی» فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. دوره 3. شماره اول. بهار 1393. صص 1-31. (علمی-پژوهشی) (pdf) (لینک مقاله در مجله)

احمدی، اصغر و فردوس آقاگل­زاده و محمدعلی خلیلی و حسینعلی قبادی و محمدرضا جوادی یگانه (1393) «تاثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه های چهل و پنجاه شمسی» راهبرد اجتماعی و فرهنگی (پژوهشگاه تحقیقات راهبردی). سال سوم شماره دهم. صص 53-84.. (علمی-پژوهشی) (pdf)

محمدرضا جوادی یگانه و فرشاد مهدی پور (1392) «روش شناسی جلال آل احمد» مجله پژوهش های انسان شناسی ایران. دوره سوم. شماره اول. صص 91-107. (علمی-پژوهشی) (pdf)  (لینک مقاله در مجله)

جوادي يگانه، محمدرضا و جليل عزيزي و محمدرضا انصاری (1392) «رسانه هاي جمعي و هويت ديني در جوانان شهر شيراز». جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (دانشگاه مازندران). دوره اول. شماره اول. صص 83-102. (pdf)   (لینک مقاله در مجله)

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1393) «میزان مطالعه کتاب «دا» در تهران» ادبیات انقلاب اسلامی (ویژه نامه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی). دوره اول. شماره اول. خرداد 1393. صص 57-75. (علمی-پژوهشی) (pdf)  (لینک مقاله در مجله)

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1392) «اجتماعات تفسیری خوانندگان دا » مجموعه مقالات دومین همایش بررسی مسائل جامعه شناسی هنر ایران. خانه هنرمندان ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. صص 73-88. (word)

جوادی یگانه، محمدرضا و غلامرضا جمشیدیها و سیدمحمدعلی صحفی (1392) «نحوه خوانش رمان های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب» مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی).  دوره 20. شماره 1. بهار و تابستان 1392. صص67-94. (علمی-پژوهشی) (word)

جوادی یگانه، محمدرضا و بشیر تفنگ سازی (1392) «تاثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایران (1332-1357)» جامعه شناسی هنر و ادبیات. دوره پنجم. شماره اول. بهار و تابستان 1392. صص 1-20. (علمی-پژوهشی) (pdf) (لینک مقاله در مجله)

جوادی یگانه، محمدرضا و ریحانه جوادی (1392) «استدلال‌های مخالفان اصلاحات امیرکبیر از منظر انتخاب عقلانی». جستارهای تاریخی. سال چهارم. شماره اول. تابستان 1392. صص 45-77. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و ریحانه جوادی (1391) «نقشِ زنان حرم‌سرا در اصلاحات دوره ناصری» پژوهش نامه زنان. سال سوم. شماره اول. بهار و تابستان 1391. صص 1-21. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و تقی آزاد ارمکی و سمیه توحیدلو (1391) «فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه» مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 29. زمستان 1391. صص 11-40. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمدعلی صحفی (1392) «روایت زنانه از جنگ: تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا» نقد ادبی. دوره 6. شماره 21. بهار 1392. صص 85-110. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا (1391) «ایرانی‌ای که بود، ایرانی‌ای که هست: درآمدی بر نگاه گوبینو به ایرانیان و زمینه‌های شکل‌گیری آن» جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی. سال اول. شماره دوم. پاییز و زمستان 1391. صص 49-72. (لینک مقاله در سایت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)(word)

جوادی یگانه، محمدرضا و فاطمه قنبریان (1391) «علل کمبود تبادل خاطرات جنگ ايران و عراق در محافل غیررسمی در شهر تهران». جامعه پژوهی فرهنگی. سال 3. شماره 2. پاییز و زمستان 1391. صص 27-53. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و محمدآقاسی (1391) «برزخ یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران» دين و ارتباطات. سال نوزدهم. شماره اول. شماره پياپي 41. بهار و تابستان 1391. صص 67-93. (علمی-پژوهشی). (pdf) نسخه تکمیل نشده ای از این مقاله، بدون هماهنگی در مجله زیر منتشر شده است: جوادی یگانه، محمدرضا و محمدآقاسی (1390) «تصوير يهودي-مسيحي از مفهوم اسلامي «جهان پس از مرگ» در سينماي ايران» دين و رسانه. سال نهم. دوره جديد. شماره چهارم. شماره پياپي 99. پاييز 1390. صص 90-113. (pdf) (توضیح سردبیر دین و رسانه pdf )

جوادي يگانه، محمدرضا و مسعود کوثري و طاهره خيرخواه (1391) «تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی » مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی.  (دانشگاه تهران). دوره اول. شماره 2. تابستان 1391. صص 25-55.

کوثري، مسعود و محمدرضا جوادي يگانه و طاهره خيرخواه (1391) «تلفن‌ همراه و تاثیر آن در ارتباطات میان فردی جوانان دانشجو (مطالعه دانشجویان دانشگاه های تهران)» مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ. (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی). شماره سوم. بهار و تابستان 1391. صص 1-28. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و مجید فولادیان (1390) «تنبلی اجتماعي و عوامل موثر بر آن» مجله جامعه شناسي ايران. دوره دوازدهم. شماره 3. زمستان 1390. صص 109-137. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادي يگانه،‏‏ محمدرضا و محمدمهدي لبيبي (1390) «نگرش جامعه شناختي به نظم اجتماعي در كلان شهرها (مطالعه تطبیقی شهرهای تهران، لندن، بمبئی)» مطالعات توسعه اجتماعي ايران.  سال سوم، شماره سوم. صص 103-123. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا، و محمدرضا جعفرآقایی و رضا مختاری اصفهانی (1390) «مرام و مسلک لوطیان در دوره قاجار» جامعه پژوهی فرهنگی. سال دوم، شماره دوم. پاییز و زمستان 1390: 77-99. (word) (علمی-پژوهشی)   

جوادی یگانه، محمدرضا و زینب فاطمی امین و مجید فولادیان (1389-1390)  «بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها» راهبرد فرهنگ (مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي). سال سوم شماره دوازدهم و سال چهارم شماره سیزدهم. زمستان 1389 و بهار 1390: 111-134. (علمی-پژوهشی)   (pdf) (word)

جوادي يگانه‏ محمدرضا ومجيد فولاديان و حسن رضايي بحرآباد (1389) «بررسي عوامل موثر بر قانون گرايي در نظام اداري كشور (با تاكيد بر ادارات دولتي مشهد و تهران)» فصلنامه دانش ارزيابي. سال دوم‏ شماره 5. صص 9-34. (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و آسیه ارحامی (1389) «تجربه خواندن رمان های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن». مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال ششم. شماره 18. بهار 1389. صص 55-85. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و مریم کاظمی (1390) «سنجش نگرش دانشجویان نسبت به خواندن رمان جدی» نقد ادبی . سال چهارم، شماره 13، بهار 1390. صص23-47 (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا و آسیه ارحامی (1390) «کيفيت خوانش رمان هاي عاشقانه عامه پسند توسط زنان»  .زن در فرهنگ و هنر. دوره 2 شماره 4. تابستان 1390. صص 5-24. (علمی-پژوهشی) (pdf)

توكل، محمد و محمدرضا جوادي يگانه و سيد محمدهاني ساداتي (1389). «مطالعه ای جامعه­شناختی در باره جايگاه دختران در نظام آموزش پزشکی کشور. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). دوره 8. شماره 4. زمستان 1389. صص 27-50. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا (1389) «زشت و زيباي خلقيات ايرانيان از نگاه درويش دروغين، آرمينوس وامبري» . پژوهشنامه (پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام) شماره 58. ویژه اخلاق (1) آبان 1389.  صص 187-247. (word)

جوادی یگانه، محمدرضا (1388) «شبيه سازي، روشی برای بررسی رفتارهای اجتماعي». مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره سوم، شماره 4. 173-202. (علمی- پژوهشی) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا و فاطمه عزيزي (1388) « زمينه هاي فرهنگي و ادبي كشف حجاب در ايران؛ شعر مخالفان و موافقان». مجله جامعه شناسي ايران. دوره دهم، شماره 1. صص 99-137. (علمی- پژوهشی). (word)

جوادي يگانه، محمدرضا و آسيه ارحامي (1388) «دختران جوان و خوانش رمان» .پژوهش زنان. شماره 27. 31-50. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا (1388) «غيبت مشروعيت سيستم در سينماي ايران و مقايسه آن با سينماي آمريکا» .جامعه شناسي هنر و ادبیات. شماره اول. بهار و تابستان 1388. صص 61-96. (علمی-پژوهشی) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا و حميده هاتفي (1387) «پوشش زنان در سينماي پس از انقلاب اسلامی» مطالعات فرهنگي و ارتباطات. سال چهارم. شماره 11. بهار 1387.صص 63-76. (علمی-پژوهشی) (pdf)

آيت اللهي، حميدرضا و محمدرضا جوادي يگانه (1387) «بررسي مقالات منتشر شده در حوزه دين پژوهي (از 1376 تا 1383)» قبسات (فصلنامه علمي-پژوهشي در حوزه فلسفه دين و كلام جديد). سال سيزدهم. شماره 49. پاييز. 163-194. (علمي-پژوهشي). (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا (1387) «رويكرد جامعه شناسانه نظريه‌ انتخاب‌ عقلاني:‌ مقدمه اي بر تغييرات فرهنگي و اجتماعي برنامه ريزي شده» راهبرد فرهنگ (مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي). سال اول. شماره سوم. پاييز 1387: 33-64. (علمی-پژوهشی) (pdf)

Hashemi, seyed Ziae & Mohammad Reza Javadi Yeganeh (2009) "A Comparative Analysis of Traditional and Modern Modes of Religious Preaches". Asian Journal of Social Sciences.37 (2).274-283. (Abs.) (متن فارسی مقاله)

Abdollahyan, Hamid & Mohammad Reza Javadi Yeganeh "Media and Society in Iran ". Asian Journal of Social Sciences.37 (2).189-191. (Link)

جوادي يگانه، محمدرضا و جليل عزيزي (1387) «هويت فرهنگي و اجتماعي در بين جوانان شهر شيراز» .تحقيقات فرهنگي. سال اول. شماره 3. پاييز 1387. صص 183-214 (علمي-پژوهشي) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا و سيدضياء هاشمي (1387 ) «نگاهي جديد به مناقشه فردگرايي و جمع گرايي در جامعه شناسي»، نامه‌ علوم‌ اجتماعي. دوره شانزدهم. شماره 33. بهار. 161-133. (علمي- پژوهشي) (pdf)

Javadi Yeganeh, Mohammad Reza & Jalil Azizi (2008) " A Survey Study of Audience Satisfaction with the Religious Programs of Radio-Television in Tehran" Journal of Media and Religion. 7 (1&2): 70 83. (Abs.) (متن فارسی مقاله)  

جوادي يگانه (1386) «تغييرات ساختاري در  آثار ادبي عاشورا؛ از حماسه تا تراژدي و تا مصيبت » .نامه صادق (مجله دانشگاه امام صادق (ع)). ش 32. پاييز و زمستان. 46-25. (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا و سيد علي کشفي (1386) «نظام نشانه ها در پوشش» .کتاب زنان: فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان. سال دهم. شماره 38. زمستان. 87-62. (علمی-پژوهشی) (word)

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «بررسي اثر موقعيت بازي در فضاي كنش بر رفتار در دوراهي اجتماعي: آزمون مدل چلبي» رفاه اجتماعي.شماره 25. تابستان. 269-299. (علمي- پژوهشي) (pdf)

هاشمي، سيدضياء و محمدرضا جوادي يگانه (1386) «فوتبال و هويت ملي» فصلنامه مطالعات ملي (30). سال هشتم، شماره دوم. صص: 124-107. (علمي-پژوهشي) (pdf)

کوثري، مسعود و محمدرضا جوادي يگانه و طاهره خيرخواه (1385) «كاربرد تلفن همراه براي كاربران ايراني (با تاكيد بر نظريه استفاده و خشنودی)» .مطالعات فرهنگي و ارتباطات. سال دوم، شماره 7. صص 205-226. (تاريخ انتشار پاييز 1387) (علمي-پژوهشي) (pdf)

کچويان، حسين و محمدرضا جوادي يگانه (1383) «دوره اول هويت يابي ايراني (پيدايي مساله هويت و نفي خود)» نامه پژوهش فرهنگي (10) تابستان 1383: 194-155.  (چاپ شده در زمستان1385). (علمي-ترويجي) (word) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا و عبدالحسين کلانتري و جليل عزيزي (1385) «رسانه ديني، مخاطب ديندار و رضايت نسبي؛ بررسي رابطه دينداري مخاطبين و برآورده شدن انتظارات ديني رسانه اي آنان»، مجله مطالعات جهانی رسانه (نسخه فارسی) Global Media Journal (Persian)، شماره اول، بهار 1385. (علمي- پژوهشي) (file) (pdf)  (link)

جوادي يگانه، محمدرضا و سيدضياء هاشمي (1384) «تعارض‌ نفع‌ فردي‌ و نفع‌ جمعي‌ (دوراهي‌ اجتماعي‌) و عوامل‌ موثر بر آن»، نامه‌ علوم‌ اجتماعي (26)، زمستان 1384، صص 141-173. (علمي-پژوهشي) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا و سيدضياء هاشمي (1384) «بررسي تاثير دينداري‌ بر رفتارهاي‌ جمع‌گرايانه‌ از منظر انتخاب عقلاني»، فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات (2و 3)، بهار و تابستان 1384‏، صص 250-231. (علمي-پژوهشي) (word)

کچويان، حسين و محمدرضا جوادي يگانه (1384) «تطور نظريه هاي هويت در غرب: از تجدد تا مابعدتجدد»، علوم سياسي، (29)، بهار 1384،‏ 84-51. (علمي-ترويجي) (word)

فروع الدين عدل، اکبر و صدرالسادات و محمدرضا جوادي يگانه و اکبر بيگلريان (1383) «تاثير همنشيني و معاشرت با گروه هنجارشکن و گرايش نوجوانان به اعتياد»، رفاه اجتماعي (15)، زمستان 1383، صص 332-319. (علمي-پژوهشي) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا (1383) «کاربرد نظريه بازي در تحليل رفتار روزمره: با تحليل جامعهشناختي اتلاف بنزين».  رفاه‌ اجتماعي (15)‌، زمستان 1383، 98-57.  (علمي-پژوهشي) (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا (1382) «ويژگي‌هاي‌ خاص‌ راديو و برنامه‌هاي‌ آن»‌، ارتباطات‌ و فرهنگ‌ (1) (دانشگاه‌ تهران‌)، زمستان‌ 1382: 174-155. (علمي-پژوهشي) (html)

جوادي يگانه، محمدرضا (1382) «تناقض‌ ايدئولوژيك‌ در دو برنامه‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌»، رفاه‌ اجتماعي‌ (8)، تابستان‌ 1382: 120-89. (pdf)

جوادي يگانه، محمدرضا (1381) «برخي‌ ويژگي‌هاي‌ راديو»، پژوهش‌ و سنجش‌ (32)، زمستان‌ 1381: 168-153.

جوادي يگانه، محمدرضا (1380) «تحليل‌ محتواي‌ ارزشهاي‌ مذهبي‌ القاء شده‌ توسط‌ مطبوعات»‌، نامة‌ پژوهش‌ (20-21)، بهار و تابستان‌ 1380: 140-125. (pdf)

جوادی یگانه، محمدرضا (1377) «بررسی بخش فرهنگی-اجتماعی در برنامه اول و دوم توسعه». مقاله نگاشته شده به سفارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی. (pdf)

 

9-   سمینارها

جوادي يگانه، محمد رضا (1377) .بررسي‌ وزن‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ آموزش‌ علوم‌ اجتماعي‌ در دانشگاه.، ارائه‌ شده‌ به‌ نخستين‌ سمينار آموزش‌ علوم‌ اجتماعي‌،     دانشكده‌ علوم‌ اجتماعي‌ دانشگاه‌ تهران‌

جوادي يگانه، محمد رضا (1378) .پژوهش‌ در صداي‌ جمهوري‌ اسلامي‌: وضعيت‌ موجود، وضعيت‌ مطلوب‌ و راهكارهاي‌ اصلاحي‌، ارائه‌ شده‌ به‌ نخستين‌ همايش‌ پژوهش‌ در صدا و سيما، معاونت‌ تحقيقات‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

جوادي يگانه، محمد رضا (1379) .استراتژيهاي‌ تغيير اجتماعي‌، ارائه‌ شده‌ به‌ اولين‌ سمينار مديريت‌ تغيير و نوآوري‌، استانداري‌ مازندران‌.

جوادي يگانه، محمد رضا (1379) .مقاومت‌ در برابر تغييرات‌ فرهنگي‌ و راهكارهايي‌ براي‌ كاهش‌ آن‌، ارائه‌ شده‌ به‌ اولين‌ سمينار بررسي‌ مسائل‌ اجتماعي‌،  استانداري‌ مازندران‌.

جوادي يگانه، محمد رضا (1380) .گروه‌هاي‌ پذيراي‌ تغيير براي‌ برنامه‌ريزي‌ جهت‌ تخفيف‌ مسائل‌ جنسي‌ جوانان‌، ارائه‌ شده‌ به‌ دومين‌ سمينار بررسي‌ مسائل‌ اجتماعي‌، استانداري‌ مازندران‌. (متن مقاله)

جوادي يگانه، محمد رضا (1381) .مشخصات‌ راديو و برخي‌ عناصر ويژه‌ آن‌، ارائه‌ شده‌ به‌ سمينار نقش‌ راديو و جايگاه‌ آن‌ در نظام‌ نوين‌ ارتباطات‌، دانشگاه‌ تهران‌.

جوادي يگانه، محمد رضا (1381) .مقدمه‌اي‌ بر شناخت‌ دوراهي‌ اجتماعي‌ و زمينه‌هاي‌ بررسي‌ آن‌ در ايران‌، ارائه‌ شده‌ به‌ اولين‌ كنگره‌ سراسري‌ روان‌شناسي‌ ايران‌، دانشگاه‌ تربيت‌ معلم‌. (متن مقاله)

جوادي يگانه، محمد رضا و ستاره فروزان و علي قنبري (1382)  سرمايه‌ اجتماعي‌ و رسانه‌، ارائه‌ شده‌ به‌ اولين‌ سمينار سرمايه‌ اجتماعي‌ و رفاه‌       اجتماعي‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌. (متن مقاله)

جوادي يگانه، محمد رضا (1384) .تصوير رئيس جمهور آمريکا در سينماي آمريکا، ارائه شده به همايش سياست خارجي رسانه‌هاي آمريکا،  مركز مطالعات آمريكاي شمالي و اروپاي دانشگاه تهران. مهر 1384. (چکيده )

جوادي يگانه، محمد رضا و جليل عزيزي (1384) .رضايت مخاطبان رسانه هاي ديني، ارائه شده به همايش دين و رسانه، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و صداي جمهوري اسلامي ايران. آبان 1384.

هاشمي، سيد ضياء و محمد رضا جوادي يگانه (1384) .تبليغات سنتي و مدرن در حوزه دين، ارائه شده به همايش دين و رسانه، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و صداي جمهوري اسلامي ايران، آبان 1384.

هاشمي، سيد ضياء و محمد رضا جوادي يگانه (1384) .افزايش دوره جواني زنان در ايران و پيامدهاي آن، ارائه شده به همايش زن و پژوهش، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران،  آذر 1384.

جوادي يگانه، محمد رضا (1384) .گلدكوئست؛ زنجيره اي از عقلانيت هاي غيرعقلاني. ارائه شده به همايش بررسي جنبه هاي فرهنگي-اجتماعي بازاريابي شبكه اي با نگاهي به شركت هايي نظير گلدكوئست، گلدماين و....، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات و شوراي فرهنگ عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دي 1384. (چکيده)

جوادي يگانه، محمد رضا (1385) .تغييرات ساختاري در آثار ادبي عاشورا: نگاهي ديگر به تحريفات در عزاداري محرم، همايش ارتباط شناسي عاشورا. دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و خانه نوانديشان. ارديبهشت.

هاشمي، سيد ضياء و محمد رضا جوادي يگانه (1385) .جوانان، اولويت اول جامعه شناسي در ايران، انجمن جامعه شناسي هند، 27 تا 29 دسامبر 2006.

جوادي يگانه، محمد رضا (1385) .غيبت مشروعيت سيستم در سينماي ايران و مقايسه آن با سينماي آمريكا. نشست تخصصي جامعه شناسي هنر. فرهنگستان هنر و انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات. 16 بهمن.

جوادي يگانه، محمد رضا و سيد ضياء هاشمي (1386) .جاي خالي كتاب در اوقات فراغت. سمينار معماري كلان اوقات فراغت در شهر تهران. مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران. 25 ارديبهشت.

هاشمي، سيد ضياء و محمد رضا جوادي يگانه (1386) .گروه هاي مرجع و اوقات فراغت جوانان. سمينار معماري كلان اوقات فراغت در شهر تهران. مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران. 25 ارديبهشت

جوادي يگانه،‏محمدرضا (1387). جنبش هاي تجددخواهان ايرانيان، و تداوم و تمايز آن در انقلاب اسلامي ايران.  همايش شناخت انقلاب اسلامي ايران از طريق امام خميني (ره). دانشگاه مگاترند بلگراد، صربستان. 4 ژوئن 2008.

جوادي يگانه،‏ محمد رضا (1387) .رمان عامه پسند و سياست هاي فرهنگي در ايران. سمينار فرهنگ عامه پسند و سياست هاي جهاني.  دانشگاه بريستول انگلستان. 11 و 12 سپتامبر 2008.

هاشمي، سيد ضياء و محمدرضا جوادي يگانه (1387) ) «تبيين كاركردي افزايش نسبت دختران در دانشگاه ها». مجموعه مقالات همايش بررسي عوامل و پيامدهاي فزوني ورود دختران به دانشگاه ها. مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران. صص 113-126. (متن مقاله)

جوادی یگانه، محمدرضا (1388) .موبایل و هویت یابی دختران جوان در ایران. سمینار هویت، چندفرهنگ گرایی و جوامع در حال تغییر. هشتمین دوسالانه انجمن آسیایی روانشناسی اجتماعی. موسسه هندی تکنولوژی IIT. دهلی نو. هندوستان. 11-14 دسامبر 2009.

جوادی یگانه، محمدرضا (1388) «کاهش جرم با استفاده از رسانه و مجازات مجازی» همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از جرم- قوه قضاییه. معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادستانی عمومی و انقلاب مشهد. مشهد. 12 و 13 اسفند 1388. مقاله ارائه شده در این همایش در سایت الف (14 تیر 1391) منتشر شد. (html) (doc)

جوادی یگانه، محمدرضا (1389) «گرایش به رمان های عامه پسند در ایران». هشتمین کنفرانس بین الملی جهت گیری های تازه در علوم انسانی. دانشگاه کالیفرنیا (UCLA)، لس آنجلس. آمریکا. 29 ژوئن تا 2 ژوییه 2010.

جوادی یگانه، محمدرضا (1391) «سه ساله های اصلاحات در ایران: بازشناسی رفتار جمعی ایرانیان در حوزه عمومی»  فلسفه: نظر و عمل؛ مجموعه مقالات همايش بين المللي بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010. تهران: موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران. سی ام آبان تا دوم آذر 1389. صص 547-554. (html)

جوادی یگانه، محمدرضا (1390) «فهم ناقص (مغشوش/رویایی/خصمانه) اندیشمندان ایرانی پیشامشروطه از مدرنیته»  همایش منطقه ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر. انجمن جامعه شناسی ایران. تهران. 7 و 8 خرداد 1390.

جوادی یگانه، محمدرضا (1390) «شهر اسلامی و بیگانگان: نگاهی به تفاوت های ایران و عثمانی در ارتباط با بیگانگان از خلال سفرنامه های فرنگیان» همایش شهر اسلامی-ایرانی: گذشته، حال، آینده. معاونت خدمات شهری شهرداری تهران. تهران. 18 و 19 تیر 1390. صص 29-65. (doc)

جوادي يگانه‏، محمدرضا (1391) «بررسي نسل تازه مخاطب ادبيات در ايران: با تاكيد بر خودنگاري تخيلي در ادبيات انقلاب و جنگ» دومين همايش بررسي مسائل جامعه شناسي هنر ايران. انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات،‏ خانه هنرمندان ايران. تهران.  31 ارديبهشت 1391.

جوادي يگانه‏ محمدرضا (1391) «جايگاه ترس در شخصيت ملي تاريخي ايرانيان» همايش ابعاد اجتماعي جامعه ايراني. انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگي‏ بنياد علمي ابن خلدون. تهران. دوم خرداد 1391.     (html)

جوادی یگانه، محمدرضا و محمد آقاسی (1392) «بررسي مقايسه اي تصوير روحانيت در سينماي ايران و سينماي هاليوود» همایش روحانی در قاب سینما. 10 تا 12 اردیبهشت 1392. (سایت همایش) (چکیده مقاله)

جوادي يگانه‏، محمدرضا و ریحانه جوادی(1392) «تقدیرگرایی، «سرنوشت محتوم» ولی خودساخته قاجاریان؛ بررسی تقدیرگرایی شاهان و دولتمردان قاجاری و تاثیر آن بر عقب ماندگی جامعه ایران» دومين همايش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران. انجمن جامعه شناسی ایران. تهران. 25 و 26 ارديبهشت 1392.     (html)

جوادی یگانه، محمدرضا و آرمین امیر و سحر فائقی (1392) «نگاهی به خود-شرق شناسی در ایران مدرن: سیدمحمدعلی جمالزاده»  سومین کنفرانس بین المللی تفکر اجتماعی و جامعه در خاورمیانه و شمال آفریقا. انجمن جامعه شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران. 20 و 21 آذر 1392. (html)

جوادی یگانه، محمدرضا و محمد آقاسی (1393) «مقایسه تصویر سینمایی انقلاب اسلامی با سایر انقلاب های جهان» همایش سینمای مقاومت. 6 مهر 1393. (خبر ارائه مقاله توسط محمد آقاسی) (html)  ؟؟

جوادی یگانه، محمدرضا و محمد آقاسی و حنانه نواب صفوی (1393) «مطالعه کنش اخلاقی دگردوستی در مردم ایران» همایش ملی رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن. مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و کمیته امداد امام خمینی. 27 آبان 1393. (لینک خبر در سایت  مرکز ملی مطالعات جهانی شدن) (html) ؟؟

محمدرضا جوادی یگانه (1393) «راهپیمایی ۲۲ بهمن تکرار سالانه انقلاب اسلامی است» سمینار یک روزه جامعه شناسی راهپیمایی ۲۲ بهمن. پژوهشکده باقر العلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی. 30 بهمن 1393. (لینک خبر در خبرگزاری مهر) (html)

 

 

 

10- تدریس

دكتري

جامعه شناسي تاريخي. دكتري جامعه شناسي. دانشگاه تهران. 1390 تاکنون

جامعه شناسی هنر و ادبیات. دکتری جامعه شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. 1391-1392 (ترم اول)

سابقه تدریس: نظريه هاي جامعه شناسي. دكتري آينده پژوهي. دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، 1388-1387 (ترم دوم)

كارشناسي ارشد

جامعه شناسي تاريخي،‏دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، 1388 تاکنون.

سابقه تدریس: روش‌ تحقيق كمي 1‌، پژوهشكده‌ علوم‌ انساني‌ جهاد دانشگاهي‌، کارشناسي ارشد مديريت‌ پژوهش‌، 1384-1383 (ترم اول)؛ روش‌ تحقيق كمي 2‌، پژوهشكده‌ علوم‌ انساني‌ جهاد دانشگاهي‌، کارشناسي ارشد مديريت‌ پژوهش‌، 1384-1383 (ترم دوم)؛ روانشناسي اجتماعي تعامل اجتماعي، دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي با گرايش روانشناسي اجتماعي، 1385-‌1384 (ترم اول)؛ 1386-1385 (ترم اول)؛ روش تحقيق کمي، دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد مطالعات زنان، 1385-1384 (ترم اول) ؛ 1386-1385 (ترم اول)؛ روانشناسي اجتماعي رسانهها، تبليغات و اقناع. دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي با گرايش روانشناسي اجتماعي، 1385-1384 (ترم دوم)؛ روش تحقيق،‏ دانشكده صدا و سيما، كارشناسي ارشد نويسندگي براي راديو، 1385-1384(ترم دوم)؛ سمينار پايان نامه، دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد مطالعات زنان، 1386-1385 (ترم اول، ترم دوم)؛ جامعه اطلاعاتي و جوانان، دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد مطالعات جوانان، 1386-1385 (ترم اول)

كارشناسي

مباني تاريخ اجتماعي ايران، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،  از ترم دوم 1384-1383 تاكنون (جدیدترین طرح درس) (صفحه اینترنتی درس)

جامعه‏شناسي ادبيات. دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،  از ترم دوم 1385-1384 تاكنون (جدیدترین طرح درس) (صفحه اینترنتی درس)

نظريه هاي جامعه شناسي1 و 2 و 3. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. از ترم اول 1388-1387 تاكنون (طرح درس نظریه جامعه شناسی 1) (طرح درس نظریه جامعه شناسی 2) (طرح درس نظریه جامعه شناسی 3) (صفحه اینترنتی درس)

 

سابقه تدریس: آمار توصيفي (دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد تهران‌ مركز، رشته‌ مديريت‌، 1377)؛ نظريه‌هاي‌ جامعه‌شناسي‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد تهران‌ مركز، رشته‌ ارتباطات‌، 1378؛ مباني‌ جامعه‌شناسي‌، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبايي‌، رشته‌ فلسفه‌، 1380-1379؛ 1383-1382؛ 1384-1383؛ روانشناسي‌ اجتماعي‌، دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ كاربردي‌، رشته‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌ و مديريت‌ فرهنگي‌، 1382-1381؛ متدولوژي و روش‌ تحقيق‌، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبايي‌، رشته‌ فلسفه‌، 1384-1383؛ جامعه‌شناسي شهري، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1384-1383 (ترم دوم)؛ تاريخ انديشه‏هاي سياسي در قرن بيستم. دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1385-1384(ترم دوم)؛ نظریه جامعه شناسی. دانشگاه امام صادق (ع). ترم اول 1389-1390.

 

11- مسئولیت ها در گروه جامعه شناسی

1386 تا 1391 مسئول کمیته نظری-فرهنگی گروه جامعه شناسی

1386 تا 1391 عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه جامعه شناسی

 

12- مسئولیت ها در دانشگاه تهران

- دبير اجرايي‌ سمينار نقش‌ راديو و جايگاه‌ آن‌ در نظام‌ نوين‌ ارتباطات، دانشگاه‌ تهران و صدا و سيما‌، 1381

- سرپرست کتابخانه دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ارديبهشت 1384 تا تير 1386

- دبير علمي همايش دين و رسانه، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و صدا وسيما، آبان 1384

- عضو هيئت علمي همايش زن و پژوهش، مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران، آذر 1384

- عضو هيئت علمي گروه مطالعات زنان، موسسه مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، 1385 تا 1387.

- معاون اداري و مالي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تير 1386 تا ارديبهشت 1387

- مشاور بين الملل رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. مهر 1387 تا 17 شهریور 1389

- معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 3 آذر 1388- 30 شهريور 1390

- عضو كميته داوران چهارمين جشنواره نوآوري و فن آفريني دانشگاه تهران (جايزه شهيد دكتر چمران). بهار 1391

 

13- فعالیت های علمی دیگر

- مديرکل دفتر پژوهش‌هاي راديو، 1378 تا 1384

- مديركل پژوهش‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382 تا 1383

- عضو گروه‌ جامعه‌شناسي‌ پژوهشكده‌ علوم‌ انساني‌ و اجتماعي‌ جهاد دانشگاهي‌، 1383 تا 1384

- عضو شوراي علمي طرح جامع مطالعات امنيت اجتماعي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  1385 و 1386

- عضو شوراي بررسي فيلم و سريال تلويزيون، آبان 1386 تا آبان 1392.

- عضو کميته تاريخ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دي 1386 تا 1390.

- مشاور علمي گروه اجتماعي مركز مطالعات راهبردي شهرداري تهران. 25 ارديبهشت 1387 تا مرداد 1388

- عضو شورای عالی سیاستگذاری خانه کتاب تهران. شهرداری تهران. مهر 1388 تا 1390.

- عضو شورای کمیته پژوهشی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. بهمن 1389 تا 1390.

- عضو هیئت علمی همایش شهر ایرانی-اسلامی: گذشته، حال و آینده. معاونت خدمات شهری شهرداری تهران. تیر 1390.

- دبیر علمی دومین جشنواره مشارکت شهروندی. معاونت خدمات شهری شهرداری تهران. تیر 1390.

- عضو پيوسته كرسي علمي فرهنگ و تمدن. تير 1390.

- قائم مقام پژوهشكده علوم اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 5 مهر 1390 تا 15 مهر 1391.

- عضو كارگروه بررسي توانايي علمي علوم اجتماعي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 2 دي 1391.

- مدیر گروه جامعه شناسی ادبیات انجمن جامعه شناسی ایران. تیر 1392 تاکنون

- مدیر گروه پژوهش های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژيک. سیزده بهمن 1392 تا 10 تیر 1393.

- رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. از 2 شهریور 1393 تاکنون.

- عضو هیات علمی هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 27 مهر 1393.

- عضو هیات علمی هشتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 28 مهر 1394.

- دبیر چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1394

 

14- عضویت در موسسات علمی

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

15- فعالیت در مجلات علمی

سردبیر

- سردبير مجله‌ راديو، 1379تا  1384 (30 شماره)

- سردبير شماره ويژه دين و رسانه در ايران مجله Journal of Media and Religion.. ژانويه .2008. انتشارات راتدلج

- سردبير شماره ويژه دين و رسانه مجله Asian Journal of Social Sciences.  سال هفتم: شماره اول و دوم.

- سردبیر مجله علمی-پژوهشی مطالعات و  تحقیقات اجتماعی. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. از 10 خرداد 1390.

- سردبیر مجله علمی-پژوهشی پژوهش­نامه زنان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- مدير مسئول مجله جستارهايي در جامعه شناسي تاريخي. موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران. بهار 1391.

عضو هیات تحریریه

- عضو هيئت تحريريه مجله مطالعات جهاني رسانه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1387 تا 1391

- عضو هيئت تحريريه مجله جامعه شناسي تاريخي، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شهريور 1388 تاكنون.

- عضو هيئت تحريريه مجله جامعه شناسي هنر و ادبيات. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شهريور 1390 تاكنون.

- عضو هيئت تحريريه مجله اسلام و علوم اجتماعي. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1390 تاكنون.

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران.  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا). تابستان 1392 تاکنون.

داور مجلات: مجله جامعه شناسی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)، مسائل اجتماعی (دانشگاه تهران)، نامه علوم اجتماعی (دانشگاه تهران)، مطالعات اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)، رفاه اجتماعی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، مطالعات فرهنگی و ارتباطات (انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات)، زن در هنر و ادبیات (دانشگاه تهران)، زن در سیاست (دانشگاه تهران)، نقد ادبی (دانشگاه تربیت مدرس)، مجلس و راهبرد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی).

 

16- راهنمایی رساله ها و پایان نامه ها

دکتری

- تحلیل عوامل موثر بر ساماندهی نظم در کلانشهر تهران و راهکارهای اجرایی آن (مطالعه شهرهاي تهران‏، لندن و بمبئي). رساله دکتری جامعه شناسی محمد مهدی لبیبی. گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی. 16 اسفند 1390.

- بررسی جامعه شناختی رفتار اقتصادی در ایران دوره مشروطه با تاکید بر بازاریان. رساله دکتری جامعه شناسی سمیه توحیدلو. گروه جامعه شتاسی دانشگاه تهران. 4 مهر 1391.

- تبارشناسی تصاویر منش ملی ایرانیان. رساله دکتری جامعه شناسی آرمين امير. گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران. 12 مهر 1394.

- مطالعه و بررسی جامعه شناختی اخلاق نظری و رفتاری در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. رساله دکتری جامعه شناسی شهلا خلفی. گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. (تصویب 11 خرداد 1394)

- توسعه صنعتی و تغییرات اجتماعی. رساله دکتری جامعه شناسی غلامپور. گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران. (راهنمایی مشترک با موسی عنبری)

بررسی خلق مفهوم بی تفاوتی در زندگی روزمره. رساله دکتری جامعه شناسی فاطمه سادات علمدار. گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران. (تصویب 19 بهمن 1394.)

 

 

 

کارشناسی ارشد

- بررسي وضعيت اجتماعي فرهنگي بکارگيري اينترنت به عنوان  وسيله کمک آموزشي در  مدارس مقطع متوسطه  در شهر تهران.  پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي آمنه رمضاني پور. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 22 مهر 1386.

- سينماي ممنوعه در ايران پس از انقلاب. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي محمدصادق اسفندياري. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 11 شهريور 1387.

- بررسي عوامل خانوادگي موثر در ايجاد و تقويت انگيزش پيشرفت نوجوانان دختر 14 تا 18 ساله در دبيرستان هاي دولتي روزانه نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان كرج. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي مهرناز زماني. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 15 مهر 1387.

- تاثیر استفاده از موبايل بر هويت دختران جوان. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي هانيه بوستاني. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 30 مهر 1387.

- مخاطب شناسي رمان هاي عامه پسند عاشقانه ايراني. پايان‏نامه كارشناسي ارشد مطالعات زنان آسيه ارحامي. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 15 مهر 1388.

- بررسی نگرش جوانان نسبت به رمان های جدی. پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي مریم کاظمی. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 20 مهر 1388.

- تاثير اجتماعي رمان هاي غيرعامه پسند (جدي) بر خوانندگان حرفه اي جوان. پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي فهيمه بي پروا. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 3 آبان 1388.

-  قرائت زنان از رمان هاي عامه پسند. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي مرضيه قدوسي. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 13 آذر 1388.

-  روایت های زندگی روزمره در آثار داستان نویسان زن برگزیده ایرانی از 1379 تا 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی علی به پژوه. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 26 اسفند 1388.

- بررسی جامعه شناختی فمینیسم در ادبیات معاصر ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی سید حسین فخرزارع. دانشگاه باقرالعلوم (ع). 9 اردیهشت 1389.

 - بررسي اثرات فردگرايي بر انسجام خانوادگی در میان جوانان شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسی اجتماعی شيوا خليلي. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 2 تیر 1389.

- ریشه های ظهور رمان زن محور در ایران فاصله سالهای 1367-1384. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر الهام میاحی. دانشگاه علم و فرهنگ. 25 شهریور 1389.

- تحلیل اجتماعی نزاع های دسته جمعی در شهرستان دلفان استان لرستان. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي سعید همتی. دانشگاه پیام نور واحد پرند. 10 مهر 1390.

- بازنمایی روستا در ادبیات داستانی دهه 40. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي مهرداد فرهنگی. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 25 اسفند 1389.

-  نحوه خوانش رمان های جنگ در میان دانشجویان و طلاب. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي سید محمدعلی صحفی. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 15 مرداد 1390.

- تغیر گفتمان عشق در بستر تحولات اجتماعی: تحلیل محتوای متن ترانه های پاپ در دهه 50 و دهه 80. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي سمانه کهرباییان. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 19 مهر 1390

-  تولد خدمت نظام وظیفه عمومی در ایران (بر اساس مذاكرات مجلس، روحانيت و مقالات نشريه قشون). پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي محمد بیکران بهشت. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 30 ارديبهشت 1391.

- بررسی خاطره جمعی مردم شهر تهران از جنگ تحمیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی فاطمه قنبریان. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. در حال اجرا. 20 تیر 1391.

-  بررسی جامعه شناختی علل شکست روندهای کوتاه مدت اصلاحات در عصر قاجاریه. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي ریحانه جوادی. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 20 شهریور 1391.

-  بازسازی زندگی زن جوان ایرانی در دوره قاجار. پايان‏نامه كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي زینب نثار قاراب. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 27 شهریور 1391.

- مقایسه جامعه شناختی سیاست های کشف حجاب اول و دوم. پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی فائزه اسماعیلی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 27 شهریور 1391.

- بررسی جامعه شناختی سیر تطور قانون اساسی مشروطه از آرمان تا واقعیت. پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی عبدالکریم باستانی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.19 بهمن 1392.

- طرح بازاریابی اجتماعی تفکیک پسماند در مبدأ زنان خانه دار شهر تهران : به منظوریافتن وجوه تشابه در یک الگوی مطلوب. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علی میرشرف الدین. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. 10 اسفند 1392.

-  بررسی تاثیر نحوه ادراک کارگزاران ایرانی از غرب بر شکل گیری دارالفنون. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش در علوم اجتماعی هانیه توکلی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 20 فروردین 1393.

- یادآوری جمعی و بازسازی اجتماعی امر گذشته (با تاکید بر تحلیل روایت خاطره جمعی مردم از شاه). پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی سپیده برزو. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 27 خرداد 1393.

- بررسی نسبت فتوت نامه ها و زندگی صنفی در ایران با تاکید بر ایران عصر صفوی. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی احمدرضا بلیغ. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 27 دی 1393.

- بررسی فرهنگ اعتماد در جامعه ایران در عصر مشروطه. پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی معین نیکزاد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 1 شهریور 1394

- علل جامعه شناختی محبوبیت شعر حافظ. پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی مرتضی کرامتی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 5 مهر 1394.

- بررسی ریشه های جامعه شناختی نهضت عاشورا. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ریحانه سادات رییس الساداتی. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا. یازده مهر 1394. راهنمایی مشترک با دکتر خدیجه سفیری.

- تاثیر تصلب دینی و حزب توده بر ادبیات دهه سی و چهل. پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی مجتبی طالقانی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 11 بهمن 1394.

- تحول دین و منابع بازتولید همبستگی اجتماعی در افق سی ساله جامعه ایران (بر اساس تحلیل ترانه ها، شعارها و بیانیه ها). پایان نامه کارشناسی ارشد جامه شناسی ملیحه ریاضی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 10 اسفند 1394.

- روایت انفال و تاثیرات آن بر زنان بازمانده در کردستان عراق؛ 1988-2015. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی که­نار شکر سعید. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. در حال اجرا

 

 

کارشناسی

تعامل خواننده و متن در رمان کافه پیانو. پایان نامه کارشناسی فائزه کثیر. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. تابستان 1389.

 

17- تحقیقات و پژوهش ها

- سنجش‌ گرايش‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ تهران‌ نسبت‌ به‌ نماز، دانشگاه‌ تهران‌، 1376

- نظرسنجي‌ از جوانان‌ تهراني‌ پيرامون‌ مسجد، دفتر پژوهش‌هاي‌ اجتماعي‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌، 1376

- نظرسنجي‌ از جوانان‌ تهراني‌ پيرامون‌ ارتباط‌ با جنس‌ مخالف‌، دفتر تحقيق‌ و توسعه‌ راديو، 1376

- بررسي‌ مسائل‌ و مشكلات‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ در واحدهاي‌ شهر تهران‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌، 1377

- راهكارهاي‌ حل‌ مشكلات‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌، 1377

- نظرسنجي‌ از جوانان‌ تهراني‌ پيرامون‌ روحانيت‌ و مرجعيت‌ (دو جلد)، دفتر تحقيق‌ و توسعه‌ راديو، 1378

- ايدئولوژي‌هاي‌ سياسي‌، دفتر تحقيق‌ و توسعه‌ راديو، 1378

- تحليل‌ محتواي‌ روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار از حيث‌ ارزشهاي‌ القا شده‌، جهاد دانشگاهي‌ واحد تهران‌، 1378

- بررسي‌ مشكلات‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌هاي‌ شهر تهران‌، معاونت‌ فرهنگي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ وآموزش‌ عالي‌، 1379

- نظرسنجي‌ از مردم‌ تهران‌ پيرامون‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ (4 نظرسنجي‌)، شبكه‌ دو سيما، 1380

- بررسي‌ نظر مردم‌ تهران‌ پيرامون‌ «ممنوعيت‌ توقف‌ خودروها در ميادين‌ شهر تهران‌» بر اساس‌ مدل‌ تغييرات‌ اجتماعي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌،           معاونت‌ راهنمايي‌ نيروي‌ انتظامي‌، 1380

- بررسي‌ مسائل‌ جنسي‌ جوانان‌ و راهكارهايي‌ براي‌ تخفيف‌ آن‌ بر اساس‌ مدل‌ تغييرات‌ اجتماعي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌، سازمان‌ ملي‌     جوانان‌، 1381

- ادبيات آسيب هاي اجتماعي. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. 1381. شامل طرح هاي تدوين و ترجمه:

- ادبيات‌ انگليسي‌ كنترل‌ و كاهش‌ آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ در كشورهاي‌ جهان‌ (2 لوح‌ فشرده‌)، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌،     1381

- بررسي‌ ادبيات‌ فارسي‌ كنترل‌ و كاهش‌ آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ در كشورهاي‌ جهان‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1381

- ارايه‌ راهكار براي‌ كنترل‌ و كاهش‌ آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ بر اساس‌ تجربه‌ ساير كشورها، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382. شامل: تعريف‌ مجدد فحشا به‌ عنوان‌ تن‌فروشي‌ در دستور كار بين‌المللي‌، ترجمه‌ پژوهش‌ جو بيندمن‌، با همكاري‌ محمد پيرحياتي‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1381؛ كار با كودكان‌ خياباني‌، ترجمه‌ مجموعه‌ مقالات‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌، با همكاري‌ سيروس‌ موسوي‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382؛ نويد پيشگيري‌ از جرم‌؛ طرح‌هاي‌ پيشگيري‌ از جرم‌، ترجمه‌ پژوهش‌ گروبوسكي‌ و جيمز، با همكاري‌ غلامرضا آتش‌فراز،         دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 186 صفحه‌؛ پيشگيري‌ از اعتياد به‌ مواد مخدر از طريق‌ مداخلات‌ خانواده‌، ترجمه‌ پژوهش‌ آشري‌ و روبرتسون‌ و كامپفر (ويراستاران‌)، با همكاري‌ محمد پيرحياتي‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 363 صفحه‌؛ راهنماي‌ برنامه‌ريزي‌ عملي‌ براي‌ كاهش‌ آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌، ترجمه‌ مقاله‌ وزارت‌ دادگستري‌ آمريكا، با همكاري‌ غلامرضا آتش‌فراز، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382؛ جوان‌ در صحنه‌ عمل‌: طراحي‌ يك‌ پروژه‌ موفق‌ پيشگيري‌ از جرم‌، ترجمه‌ مقاله‌ وزارت‌ دادگستري‌ آمريكا، با همكاري‌ سيد محمد حسيني‌زاده‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 29 صفحه‌؛ مجموعه‌ طرح‌هاي‌ كاهش‌ جرم‌: برخي‌ نمونه‌هاي‌ اوليه‌ طرح‌هاي‌ كاهش‌ سرقت‌، ترجمه‌ مقاله‌ ليز كورتن‌ و ديگران‌، با همكاري‌ شايسته‌ سالاري‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 72 صفحه‌؛ رويكرد چهاربعدي‌ براي‌ حل‌ مساله‌ مواد مخدر در ونكور، ترجمه‌ پژوهش‌ دونالد مك‌فرسون‌، با همكاري‌ غلامرضا آتش‌فراز، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 102 صفحه‌؛ برنامه‌ريزي‌ عملي‌ براي‌ مديران‌ اصلاحات‌ اجتماعي‌، ترجمه‌ پژوهش‌ وزارت‌ دادگستري‌ آمريكا، با همكاري‌ غلامرضا آتش‌فراز، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 38 صفحه‌؛ پيشگيري‌ از كودك‌آزاري‌، ترجمه‌ مقاله‌ گابانيكلاس‌ و گونزالس‌ و اورتگا، با همكاري‌ فرخنده‌ تفهمي‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 16 صفحه‌؛ مجموعه‌ تحقيقات‌ جرم‌شناسي‌، ترجمه‌ پژوهش‌ وزارت‌ دادگستري‌ استراليا، با همكاري‌ كريم‌ پيرحياتي‌، دانشگاه‌ علوم‌          بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 121 صفحه‌؛ طرح‌ امنيت‌ اجتماعي‌، ترجمه‌ پژوهش‌ شوراي‌ سيدني‌ شمالي‌، با همكاري‌ كريم‌ پيرحياتي‌، دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌، 1382، 64 صفحه‌

- جمع‌گرايي‌ ثانويه‌؛ تقدم‌ مصالح‌ جمعي‌ بر منافع‌ فردي‌ و راهكارهايي‌ براي‌ افزايش‌ آن‌، مركز تحقيقات‌ و مطالعات‌ و سنجش‌ برنامه‌اي صدا و سيما‌، 1383

- تصوير زنان در سينماي پس از انقلاب اسلامي ، شوراي‌ فرهنگي‌اجتماعي‌ زنان‌، 1384

- انتظارات ديني جامعه از رسانه ديني. دفتر پژوهش هاي راديو، 1384

- خلقيات تباه ايرانيان. طراحي تخفيف مشکلات اخلاق اجتماعي ايرانيان. شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1387

- تنبلي اجتماعي‎؛ عوامل موثر و پيامدها. شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1388

- زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي كشف حجاب و شيوه اي اعمال آن. معاونت پژوهشي دانشگاه تهران. 1389

- نظرسنجي از مردم تهران در باره بازيافت اجتماع محور زباله. معاونت خدمات شهري شهرداري تهران. 1390

- بررسي وضعيت قانون گرايي در نظام اداري كشور و عوامل موثر بر آن و مطالعه تطبيقي وضعيت قانون گرايي ايران با ساير كشورها. مركز پژوهش و برنامه ريزي سازمان بازرسي كل كشور و موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران. 1390.

- كاهش تماس چشمي در ميان نامحرمان و جايگزين هاي آن. معاونت پژوهشي دانشگاه تهران. در حال اجرا.

- جايگاه ترس در ميان خلقيات منفي ايرانيان و شخصيت اساسي ايرانيان. معاونت پژوهشي دانشگاه تهران. در حال اجرا.

_ سنجش میزان و نوع مخاطبان رمان دا و کیفیت خوانش دا. معاونت پژوهشی دانشگاه تهران. 1392

- گزارش وضعیت اجتماعی کشور. شورای اجتماعی کشور. در حال اجرا. مجری مشترک با دکتر غلامرضا غفاری.

- ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج سوم). پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. در حال اجرا.

- سنجش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی شهرستان های ایران. طرح کاربردی دانشگاه تهران به شماره 140/318507 مورخ 26 دی 1394 (کارفرما وزارت کشور). (مجری مشترک با دکتر غلامرضا غفاری). در حال اجرا.

 

18- برگزاری کارگاه های آموزشی

- كارگاه روانشناسي تعامل اجتماعي، براي معلمين مجتمع آموزشي هدايت ميزان، دي و بهمن 1383، هفت جلسه.

- کارگاه پروپوزال‌نويسي، براي کارشناسان و مسئولين جهاد دانشگاهي واحد تهران، اسفند 1383 و ارديبهشت 1384، دوازده جلسه، با همکاري سيدضيا هاشمي.

- کارگاه روش تحقيق، براي دانشجويان کارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي، 16 خرداد 1384، دو جلسه.

- کارگاه پروپوزال‌نويسي، براي معاونان پژوهشي مراکز نيروي انتظامي، مرداد 1384، دوازده جلسه.

- كارگاه روش تحقيق، براي اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي علوم انساني و هنر دانشگاه علم و فرهنگ، تير 1385، دو جلسه.

- كارگاه پژوهشي نقش دين ورسانه ها در تحكيم اتحاد ملي- انجام اسلامي. براي كارشناسان دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت كشور. 16 ارديبهشت 1386.

- نشست تخصصي تاريخ نگاري اجتماعي. 4 مهر 1386. با حضور دکتر شيرين بياني، دکتر حسين مفتخري و محمدرضا جوادي يگانه. کتاب ماه تاريخ و جغرافيا.

- کارگاه آموزشي کاربست يافته هاي تحقيق در علوم اجتماعي. براي کارشناسان پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و آموزش و پرورش خراسان رضوي. 24 تا 26 بهمن 1386. 10 جلسه.  مشهد

- کارگاه آموزشي کاربست يافته هاي تحقيق در علوم اجتماعي. براي معاونان و کارشناسان پژوهشي سازمان هاي بنياد شهيد سراسر کشور. 7 تا 9 اسفند 1386. 10 جلسه.  چابهار.

- کارگاه آموزشی بازاریابی اجتماعی. معاونان فرهنگی سازمان های معاونت خدمات شهری شهرداری تهران. 4 خرداد 1390. دو جلسه. تهران.

- کارگاه آموزشی بازاریابی اجتماعی. اعضای تیم رسانه ای موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی. 31 خرداد 1390. یک جلسه. تهران.

-  کارگاه آموزشی جامعه شناسی ادبیات (کارگاه مشترک). (بررسی نظریه لوکاچ). انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 9 اسفند 1391. یک جلسه. تهران.

 

19- سایر مقالات و یادداشت ها

جوادي يگانه، محمدرضا  (1376) «مسجد؛ جوانان‌ تهراني‌ چگونه‌ مي‌انديشند»، فرهنگ‌ عمومي‌ (13-12)، پاييز و زمستان‌ 1376: 29-16. (متن مقاله)

جوادي يگانه، محمدرضا  (1377) «ايدئولوژي‌ محافظه‌كاري»‌، ره‌آورد (نشريه‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌ دانشكده‌ علوم‌ اجتماعي‌ دانشگاه‌ تهران‌)، شماره‌ 6، 6-2.

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «مهمترين دشمن داخلي ايرانيان» سايت بازتاب. (6 فروردين 1386). کد خبر63589. (html)

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «تنبلي اجتماعي: مفاهيم و ويژگي ها» .سايت شهر. (5 شهريور 1386). کد خبر 38265. (html)

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «بين التعطيلين و تنبلي اجتماعي» .سايت بازتاب. (5 شهريور 1386). کد خبر 74045. (html)

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «در باب نظارت بر آثار ادبي و ملزومات آن» .سايت تابناک. (27 آبان 1386). کد خبر: 1791. (html)

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «پس از دويست سال همان دعواي قديمي؛ به بهانه سريال روزگار قريب» .سايت تابناک. (10 بهمن  1386). کد خبر: 5768. (html)

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «تصويري ترين نمايش شيعه» .راه (نشريه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تهران و مركز فرهنگي كوي دانشگاه تهران) . شماره اول. 30-27. (متن مقاله)

 جوادي يگانه‏، محمد رضا (1387) «كاريزماي رييس جمور آمريكا در سينماي هاليوود» راه (نشريه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تهران). شماره 2. دي 1387. صص 14-15. (متن مقاله)

جوادي يگانه، محمدرضا (1387) «اميرخاني؛ معلق ميان ما و آنها» هابيل. شماره 2. دي و بهمن 1387. صص34-36. (متن مقاله)

جوادي يگانه، محمدرضا (1387) «درآمدي بر ادبيات داستاني انقلاب اسلامي» .راه (نشريه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران). شماره 4. بهمن 1387. صص 2-3. (html)

جوادي يگانه، محمدرضا (1387) «بازگشت به آينده و ايده امام خميني (ره)» .سايت قلم نيوز. 21 و 28 اسفند 1387. (متن مقاله)

جوادي يگانه، محمدرضا (1388) «سيستم هاي مسرف، مردمان زيرك» .سايت آينده نيوز. 8 فروردين 1388. (متن مقاله)

جوادی یگانه، محمدرضا (1388) « انتقاد علني از هواداران، رويه اي فراموش شده: نگاهي به نقد موسوي به طنز عليه فاطمه رجبي» .سایت قلم نیوز. 21 فروردين 1388. (html)

جوادی یگانه، محمدرضا (1388) «ترمیم اعتماد به سیستم در شنبه پس از انتخابات: نگاهي به بيانات رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران» .سایت آینده نیوز. 30 خرداد 1388.

جوادي يگانه، محمدرضا (1388) «آرمان پردازي رسانه اي در باره دستگاه حاكمه آمريكا و مقابله با تروريسم. مطالعه موردي فصل دوم سريال بيست و چهار». راه (ماهنامه علمي فرهنگي معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران). دوره اول شماره ششم. صص  43-47. (متن مقاله)

جوادي يگانه‏ محمد رضا (1388) «نظارت ساختاري و مميزي سليقه اي رمان» .پنجره. شماره 10. 21 شهريور 1388. صص 28-29. 

جوادی یگانه، محمدرضا (1388) «جمهوري اسلامي در برابر ايده هاي اصيل آغازين و ايده هاي راديكال؛ نگاهي به ريشه هاي تاريخي وقايع پس از انتخابات از منظر توسعه نيافتگي» پنجره. ويژه نامه انتخابات. شماره 14. صص 2-5. 18 مهر 1388.