منو سایت
يادداشت ها
یگانه: نقد نشدن جلال ضعف کتاب است/ اکبری: «جای پای جلال» یک اثر بکر است/ قزلی: اثر پژوهشی ننوشتم
سخنرانی در نشست «تاریخ اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی؛ واگرایی ها و همگرایی ها»، در انجمن دانشجویی تاریخ دانشگاه تهران
نشست «نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی اخلاق» نوشته دکتر ابراهیم حاجیانی
نگاهی به تصویر محمدرضا پهلوی در کتاب «شاه بی شین»
مصاحبه با روزنامه شهروند در باره قلیان کشیدن جوانان
مصاحبه با فصلنامه دانشجویی-تحلیلی آرمانگرا
مصاحبه با مجله سوره اندیشه
جلسه اول سلسله نشست های تاریخ در ترازو انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران
مصاحبه با روزنامه همشهری
مقاله مشترک با محمد آقاسی در همایش سینمای مقاومت. ارائه شده توسط محمد آقاسی
سخنرانی در سمینار جامعه شناسی راهپیمایی 22 بهمن
مقاله ارائه شده به همایش ملی «رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن» با مشارکت محمد آقاسی و حنانه نواب صفوی
داوری بخش رمان جایزه ادبی جلال آل احمد
برنامه مناطره شبکه یک سیما
مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران در باره دانشنامه جوانمردی (فتوت)
سخنرانی در نشست مردی که بلند فکر می کرد، در باره جلال آل احمد
انتها23456789101112ابتدا