منو سایت
يادداشت ها
جامعه‌شناسی اعتراضات در میزگردی با حضور محمدرضا جوادی یگانه و عمادالدین باقی
منتشرشده در روزنامه اعتماد. ۲۴ آذر ۱۴۰۱
منتشرشده در هفته‌نامه صدا
آینده به نفع کدام طرف دعواست؟
یادداشتی در باره تغییرات اخیر در نسبت جامعه و روحانیت
ویژه نامه نوروزی ۱۴۰۱ روزنامه شرق
گفتگو در شبکه چهار
مصاحبه با خبرگزاری مهر در باره راهپیمایی 22 بهمن
یادداشت منتشرشده در روزنامه همشهری
انتها1234567