منو سایت
يادداشت ها
گزارشی از سفر سه هفته ای به آمریکا. منتشر شده در شماره نوروزی پنجره
نگاهی به خلقیات منفی ایرانیان در برنامه «بفرمایید شام»
در باره داستان لبخند مسیح
نقدی بر نمایش عبث رسانه ای مختار + بازتاب ها (تکمیل شده)
مصاحبه با همشهری جوان در باره حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد و حواشی آن
نشست بررسی رمان یوسف آباد خیابان سی و سوم با حضور سینا دادخواه نویسنده رمان توسط جامعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نگاهی به تفاوت نقد جامعه ایرانی در فیلم های سوپراستار و در باره الی با کتاب قانون
در باره نفحات نفت رضای امیرخانی
در باره کتابخانه دیجیتالی علوم انسانی شهر تهران
منتشر شده در شماره 46 همشهری ماه
منتشر شده در همشهری ماه، شماره 45
منتشر شده در ویژه نامه نوروزی پنجره
اصالت ترديد در «به رنگ ارغوان»
3456789101112ابتدا