منو سایت
يادداشت ها
نقدي بر مقاله جمهوري اسلامي در برابر ايده هاي اصيل آغازين و ايده هاي راديكال
جلسه نقد كتاب «با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ» دو شنبه 6 مهر 88 به همت نشر معارف و نشريه هابيل با حضور يوسفعلي ميرشكاك و من برگزار شد...
به مناسبت شروع سال تحصيلي جديد
ظاهرا اگر قرار باشد كسي قرباني شود، همان عباس آژانس شيشه اي است كه قبل از جنگ كشاورزي مي كرد با تراكتور و بعد از جنگ هم كشاورزي مي كرد، ولي بي تراكتور. و اين حكايت ابوالفضل ماست
تجربه هايي كه از كودتاي 28 مرداد نمي آموزيم
نگاهي به بازتاب مرگ ندا در رسانه ها و همه آن هزار كاري كه مي شد بشود و نشد
دلايل فزوني چهار ميليون بر چهارصد تا ده هزار
نگاهي به بيانات رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران
نگاهي به نقد موسوي به طنز عليه فاطمه رجبي
5678910111213ابتدا