منو سایت
يادداشت ها
تقريبا همه بر غيرمنطقي بودن گلدكوئستي ها اتفاق دارند، اما آيا واقعا آنان در نيات خود قصد رفتاري غيرعقلاني را دارند؟ آيا واقعا به اين حجم از استدلالات فكر نكرده اند؟
هم سرنشینی (carpooling) شیوه ای است برای حل مشکلات ترافیک در شهرهای بزرگ. در این شیوه، در ساعات اوج ترافیک، برخی یا تمام خطوط عبوری در معابر مهم شهر در اختیار خودروهایی قرار می گیرند که چند سرنشین در آن هستند. این شیوه که در دهه ۹۰ در برخی کشورهای اروپایی اجرا شد، می تواند از یک منظر، از معدود راه هل های اجتماعی برای مسائل ترافیکی باشد.
پادشاهی در کنار تشیع، زبان و موقعیت جغرافیایی از عناصر ایجاد ملت ایران بوده است. اولین کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط دکتر موسی نجفی با عنوان "تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان" برگزار شد.
پاره اى از اهل نظر در مقام تحليل ماجراى مشروطه، قائل به اين مسأله اند كه ناآشنايى روح جمعى ايرانيان با آداب و اقتضائات تجدد و مشروطيت، عامل اصلى شكست اين جنبش بود. این مقاله که نوشته دکتر عباس منوچهری است، مى كوشد اين مفروض پيشين را با استناد به ادبيات شعرى عصر مشروطه به چالش بگيرد و نشان دهد كه وجدان قومى ايرانيان به روزگار مشروطيت، چندان ناآشنا و ناآگاه به مبانى و الزامات آن جنبش نبوده است.
8910111213ابتدا