منو سایت
جامعه شناسی ادبیات
منتشرشده در مجله مطالعات جامعه شناختی
نیمسال دوم 1396-1397 به همراه کارنوشت اول
ناکامی ادبیات معاصر ایرانی در خلق آثار موفق بررسی شد/ مصاحبه با روزنامه ابتکار
سخنرانی دکتر تنهایی
نوشته دکتر احمدی صدری در نقد دو کتاب محمود فرجامی
نیمسال اول 1395-1394
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
یگانه: نقد نشدن جلال ضعف کتاب است/ اکبری: «جای پای جلال» یک اثر بکر است/ قزلی: اثر پژوهشی ننوشتم
انتها123456