منو سایت
جامعه شناسی ادبیات
متن مقاله ارائه شده در سمینار جهت گیری های تازه در علوم انسانی. لس آنجلس
مقاله چاپ شده در شماره 27 مجله پژوهش زنان. جوادی یگانه و آسیه ارحامی.
جلسه نقد كتاب «با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ» دو شنبه 6 مهر 88 به همت نشر معارف و نشريه هابيل با حضور يوسفعلي ميرشكاك و من برگزار شد...
12345678