منو سایت
جامعه شناسی ادبیات
متن سخنرانی ارائه شده در سمینار: فرهنگ عامه پسند و سیاست های جهانی دانشگاه بریستول، انگلستان. 11 و 12 سپتامبر 2008
فهرست كارنوشت هاي رسيده تا شنبه اعلام مي شود.
به گزارش خبرنگار بخش كتاب ايسنا، در اين نشست كه دوشنبه در دانشكده ي علوم پايه ي دانشگاه تهران برگزار شد، جوادي يگانه - مدرس دانشگاه - در سخناني درباره ي كتاب «بيوتن» گفت: خواندن «بيوتن» برايم جذاب بود؛ اما نقد آن را فقط به معناي منفي تلقي نمي كنم. ...
خبرگزاري فارس: «محمدرضا جوادي يگانه» در نشست «ادبيات مقاومت، مقاومت ادبيات» مي گويد كه اگر فقط از اين منظر نگاه كنيم كه رمان جنگ قرار است روح حماسه و پايداري را در مردم بيدار كند از نظر من رمان جنگ نمي تواند اين كار را بكند.
متناقض نما بودن حضور گسترده مردم در نمایشگاه و آمار پایین کتابخوانی در ایران
به نقل از روزنامه اعتماد - 22 فروردین 1387
2345678ابتدا