منو سایت
تاريخ:بيستم و دوم مهر 1396 ساعت 18:49   |   کد : 7817
راهبرد مدیریت منابع زباله هالیفاکس (متن کتاب)
 نوشته لندیس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی.
  لندیس، دیوید (1390) .راهبرد مدیریت منابع زباله هالیفاکس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).
متن کتاب را در اینجا ببینید.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان