راهبرد مدیریت منابع زباله هالیفاکس (متن کتاب)
 نوشته لندیس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی.
تاريخ : بيستم و دوم مهر 1396 ساعت 18:49   کد : 7817
  لندیس، دیوید (1390) .راهبرد مدیریت منابع زباله هالیفاکس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).
متن کتاب را در اینجا ببینید.