منو سایت
تاريخ:شانزدهم دی 1394 ساعت 09:59   |   کد : 7728
نمونه سئوالات ترم های گذشته در باره رمان
 نمونه سئوالات ترم های گذشته در باره رمان (برای تقریب به ذهن)

در باره کتاب «روي ماه خداوند را ببوس» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد.

- «خدا»ي يونس چه ويژگي هايي دارد؟

- شخصيت اجتماعي «يونس» را توصيف کنيد.

- مهمترين مسائل اجتماعي ذکر شده در کتاب را ذکر کنيد.

- چاپ اول کتاب 1379 است. چگونه مي توان بين محتواي کتاب و وضعيت جامعه ايران در آن دوران رابطه برقرار کرد؟ آيا کتاب، معرف و نشاندهنده جامعه آنروز ايران هست يا خير؟

- سواد جامعه شناختي نويسنده کتاب را نقد کنيد.

- مساله اصلي داستان چيست؟

در باره رمان «قلعه مالويل» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد. (شواهدي از رمان را به عنوان نمونه ذکر کنيد)

- آيا امانوئل، يک قهرمان پروبلماتيک است؟ (نمونه بياوريد)

- نوع نگاه روبر مرل به مذهب چيست؟ کدام غلبه دارد: استبداد کليسايي يا کارکردهاي مثبت مذهب؟

- رابطه امانوئل را با روبر مرل (بر اساس نظريه بورديو) تحليل کنيد.

- آيا جامعه قبل از انفجار و جامعه بعد از انفجار تفاوت دارد؟ انفجار چه فرصتي را براي نظام اجتماعي ايجاد مي کند؟ عاقبت اين فرصت چه مي شود؟

- «قلعه مالويل» را با «قلعه حيوانات» مقايسه کنيد.

- نوع رهبري امانوئل چگونه است؟

- جايگاه زن در جامعه پس از انفجار چيست؟

- عناصر پست مدرن و فرا-داستان (metafiction) را در «قلعه مالويل» نشان دهيد و نقش آن را در پيشبرد اين داستان بيان كنيد.

- نظريه هيپوليت تن در باره تاثير سه عامل نژاد، محيط و زمان بر پديده ادبي را در رمان نشان دهيد.

در باره کتاب «هيس» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد.

- آيا قهرمان رمان، يک قهرمان پروبلماتيک است؟ (نمونه بياوريد)

- ارتباط ميان قهرمانان رمان چيست: مجيد، جهان شاه، راوي، و محمدرضا کاتب.

- تفاوت هاي نسلي بين نعمان و سروان (راوي) و بين سروان و پسر صمد چيست؟

- عشق در «هيس» چگونه است و آيا عشق در «هيس» با مرگ نسبتي دارد؟

- «جهان شاه» را با «خفاش شب» مقايسه كنيد.

- منش (بر اساس تعريف بورديو) قهرمان رمان چيست؟

- تهرانِ «هيس»، چگونه تهراني است، تهران را به عنوان قهرمان رمان در نظر بگيريد.

- فرا-داستان (metafiction) را در «هيس» نشان دهيد و نقش آن را در پيشبرد اين داستان بيان كنيد.

 در باره رمان «ژرمينال» به يكي از سئوالات زير پاسخ دهيد و پاسخ خود را با شواهدي از كتاب همراه كنيد.

- زندگي كارگران معدن را بر اساس نظريه ماركس در بهره كشي از كارگران توضيح دهيد.

- سبك ناتوراليستي زولا در ژرمينال را نشان دهيد.

- آيا كتاب مي تواند منبعي براي بررسي رفتار اجتماعي كارگران معدن (به عنوان يك قشر اجتماعي) باشد؟ بر اين اساس، اين رفتار را به طور خلاصه توضيح دهيد.

- صاحبان معدن و شركت، چه امكاناتي در اختيار كارگران مي گذاشتند و چرا؟

- زندگي اشراف (خانواده گره گوار) در فرانسه نيمه دوم قرن نوزدهم چگونه بوده است؟

- تحليل كتاب از نظريه كارل ماركس چيست؟ چه عناصري از نظريه ماركس توسط كارگران كارخانه (بويژه در زمان شورش) بيان مي شود؟

- بر اساس شورش كارگران معدن و رفتار آنها، يك مدل براي شورش ذكر كنيد (چگونگي شروع، نحوه گسترش و سرانجام).

در باره رمان «مادام بوواري» به يكي از سئوالات زير پاسخ دهيد و پاسخ خود را با شواهدي از كتاب همراه كنيد.

- يك نظر مي گويد اِما آموزش ها و تجربه هايي خارج از طبقه خود ديده بود و به همين دليل تراژدي شكل گرفت، بر اساس نظريه طبقاتي داستان را با توجه به مجلس ماركي در ووبيسار كه شارل و اما بوواري دعوت شده بودند تحليل كنيد.

- شخصيت اجتماعي ويكنت، لئون، رودولف و شارل را مقايسه كنيد.

- جنسيت و پول و درهم تنيدگي آن در زندگي اجتماعي را بر اساس رمان تحليل كنيد.

- مساله اصلي (پرابلماتيك) داستان عشق است يا شكست در عشق؟ (يا هيچ يك)؟

- مجادلات اومه يا هومه (داروخانه چي) با كشيش را بر اساس مجادلات عصر روشنگري تحليل كنيد.

- لوونتال در جايي مي گويد كه اما بووراي (مانند آنا كارنينا) بر اساس معيارهاي امروزي يك شخصيت روان پريش است. توضيح بدهيد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان