منو سایت
خلقیات ایرانی
(نشانه‌شناسی فیلم‌های «چهارشنبه سوری»، «درباره الی» و «جدایی نادر از سیمین»)
نوشته دکتر جبار رحمانی در روزنامه ایران
نسبت ترس و انسان ایرانی در گفت و گو با روزنامه ایران
راه نجات جامعه ایرانی از گرایش روزافزون به رفتارهای فردگرایانه در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد
زهره محمدیاری؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ سید نجم الدین موسوی مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی
راهکارهای مازیار ناظمی و محمدرضا جوادی‌یگانه برای حل چالش خشونت در استادیوم‌ها. کافه خبر
نشست تصویر و تصور ایرانیان از جهان بیرون
مصاحبه با روزنامه همشهری
منتشرشده توسط ایسپا در کتاب افکار عمومی و شبکه های اجتماعی مجازی
نگاهی به جایگاه سفرنامه ها در خلقیات پژوهی ایرانیان/ گفتگو با مجله فرهنگ امروز
گزارش روزنامه همشهری از نشست موسسه رحمان
مصاحبه با روزنامه همشهری
گزارش نشست تغییرات سبک زندگی و خلقیات جوانان، در موسسه رحمان
انتها123456