منو سایت
خلقیات ایرانی
جستار منتشرشده در انسان (شفقنا)
مصاحبه با مجید جوادیان زاده، در باره یزد
مصاحبه دکتر آزاد ارمکی با روزنامه اطلاعات
فیلم سخنرانی در همایش خویش کاوی ایرانیان
سخنان دکتر محسن رنانی در باره کودکی در ایران
نوشته احسان محمدی در باره فحاشی اینستاگرامی به صفجه دیمتری پایت
چکیده مقاله ارائه شده به سومین همایش «کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران»
چکیده مقاله ارائه شده در همایش«بازنمایی ایران و ایرانی در سفرنامه ها»
با حضور دکتر شهرام یوسفی فر و دکتر ابراهیم توفیق
در باره ایرانیان در زمانه پادشاهی. نوشته دکتر جبار رحمانی
نقد کتاب ما ایرانیان دکتر فراستخواه/ مهرنامه
گفتگو با ویژه نامه سفر روزنامه شرق در باره تبادلات فرهنگی در سفر
انتها12345678