منو سایت
مقالات
چوادی یگانه/ آسیه ارحامی. چاپ شده در مجله زن در فرهنگ و هنر
نگاهی به روایت دروغ در «جدایی نادر از سیمین»
متن مقاله ارائه شده در سمینار جهت گیری های تازه در علوم انسانی. لس آنجلس
مقاله چاپ شده در شماره 27 مجله پژوهش زنان. جوادی یگانه و آسیه ارحامی.
منتشر شده در اولین شماره مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات
منشتر شده در مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات.شماره 11
نگاهي به ريشه هاي تاريخي وقايع پس از انتخابات از منظر توسعه نيافتگي
با نگاهي انتقادي به نظريه سازگاري ايراني مهندس بازرگان و پيشنهاد يك الگوي جايگزين
متن سخنرانی ارائه شده در سمینار: فرهنگ عامه پسند و سیاست های جهانی دانشگاه بریستول، انگلستان. 11 و 12 سپتامبر 2008
1234