منو سایت
مقالات
منتشر شده در اولین شماره مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات
منشتر شده در مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات.شماره 11
نگاهي به ريشه هاي تاريخي وقايع پس از انتخابات از منظر توسعه نيافتگي
با نگاهي انتقادي به نظريه سازگاري ايراني مهندس بازرگان و پيشنهاد يك الگوي جايگزين
متن سخنرانی ارائه شده در سمینار: فرهنگ عامه پسند و سیاست های جهانی دانشگاه بریستول، انگلستان. 11 و 12 سپتامبر 2008
اين مقاله که در اولین شماره نسخه فارسی global media journal منتشر شده، بر اساس کارکردهاي رسانه و نيز نقش مخاطب و رضايت وي از عملکرد رسانه، به بررسي رابطه ميان دينداري مخاطبان و برآورده شدن ميزان رضايت ديني آنان از راديو و تلويزيون در ايران مي پردازد.
1234