منو سایت
تاریخ اجتماعی
گزیده کارنوشت های دانشجویی ترم اخیر در باره «شخصیت های نمایای هویت ایرانی در دو سده گذشته» بر روی سایت قرار گرفت. برای مشاهده این کارنوشت ها، به بخش کارنوشت های دانشجویی مراجعه کنید.
«اجتماعيات در ادبيات»، عمدتا به تلاش نسل اول و دوم جامعه شناسی و نيز اديبان علاقمند به مسائل اجتماعي، در باره فهم عناصر اجتماعي در ادبيات ايران، و بويژه شعر و متون ادبي قدما مربوط مي شود. اين درس از سال 1348 در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران تدريس مي شده است.
12345