منو سایت
تاریخ اجتماعی
نمرات از 6 می باشد و تنها به کارنوشت هایی نمره داده شده که اصلاح شده آنها برگشت داده شده است.
گزیده کارنوشت های دانشجویی ترم اخیر در باره «شخصیت های نمایای هویت ایرانی در دو سده گذشته» بر روی سایت قرار گرفت. برای مشاهده این کارنوشت ها، به بخش کارنوشت های دانشجویی مراجعه کنید.
12345