منو سایت
تاريخ:بيستم و سوم بهمن 1400 ساعت 09:01   |   کد : 7891
منطق فرهنگی انتخاب بی‌تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران
مقاله مشترک با خانم فاطمه سادات علمدار
منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران

علمدار، فاطمه سادات و محمدرضا جوادی یگانه و جبار رحمانی و علیرضا محسنی تبریزی (۱۴۰۰) «منطق فرهنگی انتخاب بیتفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران» . فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات.  دوره ۱۷. شماره ۶۴. صص ۱۱-۳۸. (لینک مقاله در مجله)


چکیده: ان
سان ها در زندگی روزمره‎شان در موقعیت‎های تعاملی متعدد و متنوعی قرار می‎گیرند و در هرکدام از این موقعیت‎ها با پشتِسر گذاشتن فرایندهایی تصمیم می‎گیرند که چه واکنشی نشان دهند.انتخابِ‎کنشیِ یک کنش‎گرِ نوعی،در یک موقعیت تعاملی،به سه عامل اصلی یعنی ویژگی‎های شخصیتی کنش‎گر،موقعیت‎اجتماعی او و پیشینة فرهنگی‎اش، بستگی دارد. این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکرد روش شناسی مردم و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و مطالعات اسنادی، نشان دهد که چگونه زنان و مردان طبقه متوسط ساکن شهر تهران که بین 30 تا 40 سال سن دارند، در زندگی روزمره و در جریان تعاملات‎شان با دیگران، تصمیم می‏گیرند که نسبت به یک وضعیت نامطلوب خاص «بی‎تفاوت» باشند و نسبت به وضعیت دیگر بی تفاوت نباشند.یافته ها نشان داد که منطق انتخاب بی‎تفاوتی در میان مصاحبه شوندگان،حول سه مسئلة اصلی یعنی مسئلة تشخیص(حق/باطل)؛ مسئلة مصلحت(بقا/ویرانی) و مسئلة نتیجه(اثربخشی/بیهودگی) صورت بندی می‎شود.کشف فهم مشترک افراد از هرکدام از این مسائل، مدخلی برای کشف حوزه‎های تقابل نمادین فرهنگی مؤثر بر انتخاب بی‎تفاوتی در جامعه مورد مطالعه است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان