منو سایت
تاريخ:بيستم و دوم بهمن 1385 ساعت 16:02   |   کد : 78
مقاله
كاربرد نظريه بازي در تحليل رفتار روزمره؛ با تحليل جامعه شناختي اتلاف بنزين
 

جوادي يگانه، محمدرضا (1383) «کاربرد نظريه بازي در تحليل رفتار روزمره: با تحليل جامعه شناختي اتلاف بنزين». رفاه اجتماعي (15)، زمستان 1383، 98-57. (علمي-پژوهشي)

ين مقاله به دنبال نشان دادن كاربرد نظريه بازي در تحليل رفتار روزمره است. براي اين منظور، ابتدا شرح مختصري از نظريه بازي ها، از جمله بازي دوراهي زنداني، بازي بزدلانه و بازي هاي دوراهي اجتماعي آمده است. آن گاه سعي شده يك نمونه از رفتارهاي روزمره كه با نظرية بازي تحليل شدني است، نشان داده شود. اين مورد، به بررسي تعامل رانندگان و مأموران عرضة بنزين در جايگاه هاي توزيع بنزين در تهران پرداخته است تا براساس آن، علل اجتماعي اتلاف بنزين را در اين جايگاه ها با نظريه بازي نشان دهد. رفتار بنزين زدن رانندگان در سه حالت رفتار پاياپايي، رفتار منصفانه و رفتار غيرمنصفانه بررسي شده و نشان داده شده كه اتلاف بنزين، به سبب قرار گرفتن رانندگان در موقعيت بازي دوراهي اجتماعي، و تعامل رانندگان و مأموران پمپ بنزين در تركيبي از بازي دوراهي زنداني و بازي بزدلانه است و نتيجه اي است از بي توجهي رانندگان قرار گرفته در موقعيت اول، و يا حاصلي است از قصد انتقام گيري رانندگان از كاركنان و كم كردن زيان هاي وارده به خود در موقعيت دوم. (متن مقاله)

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان