منو سایت
تاريخ:بيستم و چهارم دی 1394 ساعت 18:43   |   کد : 7729
سردرگمی غیر ایرانی ها در مواجهه با تعارف ایرانی
سخنرانی خانم سعیده زادقناد در نشست دروغ و تعارف در سفرنامه
 به نقل از سایت شبستان. 23 دی 1394 (اینجا)

ه گزارش خبرنگار شبستان، نشست تخصصی "دروغ و تعارف در سفرنامه ها "عصر دیروز 23 دی با حضور دکتر محمدرضا جوادی یگانه رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، جامعه شناس و استاد دانشگاه و سعیده زادقناد در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.دکتر جوادی یگانه و زادقناد در زمینه دروغ و تعارف حدود 500 گزارش، کتاب و مقاله و سفرنامه های خارجی ها به ایران را مورد مطالعه قرار دادند که در این نشست به ارایه گزارش پرداختند.
  سعیده زادقناد در این نشست در مورد تعارف در سفرنامه ها در تعریف تعارف گفت: پیشنهاد کردن، سخن پوچ، تشریفات و آداب و رسوم عبارات شیرین و چاپلوسی از جمله تعاریفی است که در مورد تعارف شده است. خارجی ها در سفرنامه های خود تعارف ایرانیان را اینگونه تعریف کردند :تواضع در تشریفات، اظهار تواضع، کشمکش مودبانه شفاهی.
  زادقناد با بیان اینکه ادب و تعارف یکسان نیستند، عنوان کرد: 4 رفتار اجتماعی بی ادبانه، غیر بی ادبانه، مودبانه و خیلی بی ادبانه وجود دارد که بر اساس سطوح و میزان صمیمیت افراد تعریف و متمایز می شود.   زادقناد با اشاره به اینکه اولین نظریه در مورد تعارف از گافمن است، اظهار داشت: گافمن از وجهه صحبت می کند و آن را بالاترین دارایی شخصی می داند.
وجهه توسط اجتماع به ما داده شده است. گافمن معتقد است، انسان تنها با وجهه خود در ارتباط نیست بلکه باید برای حفظ وجهه دیگران هم تلاش کند.   وی خاطرنشان کرد: کوتلاکی، زبان شناس از دو تعبیر شخصیت و احترام استفاده می کند. کوتلاکی می گوید" فرد وقتی وجهه شخصی خود را با یک سری رفتار تهدید می کند، وجهه خانوادگی خود را نیز تهدید می کند".
وی معتقد است ،تعارف در ایران نوعی هنجار است.   زادقناد با اشاره به نتیجه ای که از مطالعه سفرنامه ها در مورد تعارف ایرانیان به دست آورده است، گفت: وقتی ایرانی به خارجی تعارف می کند، اگر به تعارف پاسخ داده نشود آزرده نمی شود چون می داند تعارف در فرهنگ ایرانی است. در مرحله بعد که ایرانی می داند، خارجی تعارف را می داند انتظار دارد که پا به پای او پیش رود.
در مرحله بعدی خارجی ها از تعارف ایرانیان به نفع خود استفاده می کنند.   وی در مورد درک سفرنامه نویسان از تعارف ایرانیان تصریح کرد: تعارف ایرانیان بسیاری از خارجی ها را دچار سردرگمی می کند. استفاده از تعارف برای کم یا زیاد کردن فاصله، استفاده از اصطلاحات و القاب شاعرانه، اتلاف وقت و دور شدن از موضوع، سوءاستفاده و پیگیری قصد شخصی، خستگی و دلزدگی، برداشت سفرنامه نویسان از تعارف ایرانیان است.
برخی سفرنامه نویسان تعارف را تنظیمی برای فاصله روابط می دانند و معتقدند تعارفات در ایران تصنعی است.   

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان