منو سایت
تاريخ:بيستم و نهم آبان 1394 ساعت 18:29   |   کد : 7714
دانشنامه جوانمردی (فتوت)
دانشنامه جوانمردی (فتوت)
 
  

دانشنامة جوانمردی (فتوت)

نوشته علی اکبر ولایتی با همکاری محمدرضا جوادی یگانه، محمدرضا جعفرآقایی و رضا مختاری اصفهانی. تهران: امیرکبیر. 1392. 5 جلد

 

«دانشنامه جوانمردی» با تدوین مقالات تحقیقی دربارة ابعاد مختلف فتوت و زیرشاخههای آن همچون عیاران، شاطران و لوطیان سیر تحول لغوی، مفهومی، سازمانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی و ... آن را ردیابی میکند. این کتاب دارای بخشهای گوناگون با مقالات مرتبط میباشد که فهرست آنها از این قرار است:

 

جلد اول: ریشهها و خاستگاه

بخش اول: ریشهها و خاستگاه

1.     فتوت در قران کریم

2.     فتوت در حديث و سیره نبوی

3. جایگاه پیامبران در فتوت

4. علی (ع) نماد فتوت

5. امامان، صحابه، تابعین و اولیای الهی در فتوت.

6. ریشههای اجتماعی و فرهنگی فتوت در ایران باستان

7. پهلوانان در ایران پیش از اسلام

8. اخوانالصفا و فتوت

9. تصوف و عرفان و فتوت

10. فتوت و تشیع.

جلد دوم: فتوت و عیاری

بخش دوم: عیاری

1. نقش نیروهای نظامی ساسانی و مسلمان در تشکیلات عیاران

2. شاطران و عیاران، شباهت و تفاوتها

3. صفاریان، سلسلهای برآمده از عیاری

4. آداب و رفتار عیاری

5. عیاران و معترضان به خلافت

بخش سوم: فتوت در اجتماع و سیاست

1. سازمان فتوت و تحولات آن

2. فتوت اصناف

3. فتوت و عیاری در خلافت عباسی

4. فتوت پس از حملة مغول

5. فتوت در آناتولی و شام

6. فتوت در شمال آفریقا و اندلس و تاثیر آن در شوالیه گری در اروپا

7. پرندگان و پرندهبازی در فتوت.

جلد سوم: لوطی گری

بخش چهارم: لوطیان

1.     لوطیان؛ میراث دار فتیان یا عیاران

2.     مرام و مسلک لوطی

3.     لوطیان در شهرهای بزرگ

4.     لوطیان تهران

5. لوطیان در سیاست و اجتماع.

6. لوطیان؛ در کنار یا برکنار از روحانیت.

7. تجدد و زیست لوطی

8. لوطیان در انقلاب مشروطه؛ حاشیه هایی که متن شدند

9. داش های دوره پهلوی و نسبت آنان با لوطیان دوره قاجار

10. لوطیان در سفرنامه ها و گزارش های فرنگیان

11. نقدی بر اطلاق لمپنیسم بر لوطی گری

جلد چهارم: ادبیات فتوت و فتوت در ادبیات

بخش پنجم: کتابشناسی فتوت

1. بررسی سمک عیار یا کتابی در شرح اخلاق عیاری

2. بررسی کتاب فتوتنامة سلطانی

3. رسائل خاکساریه و نسبت آن با فتوت نامه ها

4. بررسی و مقایسه فتوت نامه ها

5. اعتقادات و اندیشه های شیعی در فتوت نامه ها

بخش ششم: فتوت در ادبیات

1. فتوت و عیاری در متون کهن

2. فتوت در ادبیات عامیانه

جلد پنجم: فتوت در ورزش و پیوست ها

بخش هفتم: فتوت در ورزش

1. جایگاه حضرت علی در ورزش باستانی و پهلوانی

2. ورزش باستانی و آداب فتوت

3. بررسی محتوایی اشعار ورزش باستانی

4. پوریای ولی در فرهنگ و ادب جوانمردی.

پیوست ها

1.     جوانمردی و فتوت

2.     اهل ملامت و فتیان

3.     راهنمایی به «فتوت» یعنی به «تمدن» (سیدمحمد علی جمالزاده)

4.     فتوت به مثابه ساختار اجتماعی (کلود کاهن. اطلاعات حکمت و معرفت)

5.     مقایسه مکتب فتوت ایران با شهسواران اروپا (خاچیک گئورگیان. سخن عشق)

6.     بعضی از علل ترقی و انحطاط ایران (حیثیت و همت) (سیدحسن تقی زاده. مجله یادگار. 1328)

7.     خلیفه عباسی و آیین فتوت (فرانتز تشنر)

8.     رساله در فتوت (علاء الدوله سمنانی. تصحیح قاسم انصاری. معارف)

9.     «میره» و پیوند آن با جوانمردان و عیاران (بهار مختاریان. نامه فرهنگستان)

10.  دو کشتی

 

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان