منو سایت
تاريخ:بيستم و سوم اسفند 1393 ساعت 20:31   |   کد : 662
6- دنیس راس (1928) مستشرق انلگلیسی
خلقیات ایرانیان در سفرنامه های فرنگیانی که از ایران بازدید کرده اند-6
 خلقیات ایرانیان در سفرنامه های فرنگیانی که از ایران بازدید کرده اند/ 6

 

 

دنیس راس (1928) مستشرق انلگلیسی

 

راس، دنیس (1311) .ایران و ایرانیان. ترجمه ا. شایگان ملایری. تهران: فردوسی.

 

 

سر دنیس راس Ross, Edward Denison، (1871-1940) علاوه بر تتبعاتی که در تاریخ و ادبیات مملکت نموده و در دانشگاه کمبریج معلم علوم و السنه شرقیه است، سه چهار سال قبل خود مسافرتی به ایران نموده و چند روزی به سیاحت و مطالعه پرداخت و  قسمتی از مشاهدات خود را در این سرزمین به این کتاب علاوه نموده است. (مقدمه مترجم، ص 6) دنیس راس رییس موسسه مطالعات شرقی در لندن بوده است. او می توانست به 40 زبان بخواند و به سی زبان صحبت کند. او در 1934 در جشن هزاره فردوسی در تهران شرکت کرد. (ویکی پدیای انگلیسی)

هدف نویسنده کتاب، نگارش «یک کتاب جامع مختصر راجع به ایران که شامل کلیه احوال و اوضاع آن اعم از جغرافیایی و تاریخی و صنعتی و ادبی بوده باشد» و به مناسبت «نمایشگاه بین المللی صنایع ظریفه ایران» است که در 1931 در لندن تشکیل خواهد شد. (مقدمه نویسنده)

کتاب بیشتر تاریخ ایران (صص 17-76) و جغرافیای ایران است که تحت عنوان «مسافرت در ایران» (صص 77- 118) به «بیان شهرها و اطلال و خرابه های مهم ایران» می پردازد و راه های کاروان رو ایران را نقطه عزیمت یا مبدا بحث قرار می دهد. و در ادامه به بیان صنایع ظریفه ایران، و ادبیات ایران می پردازد. کتاب صورت معمول سفرنامه را ندارد، ولی مشخص است که بر اساس مشاهدات (و البته کتاب های در باره ایران) نوشته شده است و تنها چند نکته در ابتدای کتاب در باره خلق و خوی ایرانیان دارد.

 

 

 

 

بلاشک اختلاط خون ایرانی با عرب که بعد از استیلای اسلام بوقوع پیوست، دسته و طبقه تازه ای بوجود آورد که نه شباهتی به غالبین و نه به مغلوبین داشت و بلاشبهه ادخال یا تحمیل زبان عربی موجب تغییرات بسیار زیادی در میان طبقه روشن فکر و تربیت یافته مملکت گردید. ما در طی تحقیقات خود در تاریخ ایران، هرگز آن دسته از خواص و خصایص قومی را که در صنایع ظریفه و ادبیات ایران استیلا دارند از نظر دور نمی داریم، یعنی خصایصی که امروز هم در کلیه طبقات ایران پیدا می شود. کسانی که با این قوم نزدیکی داشته و تماس پیدا کرده اند، ملتفت شده اند که ایرانی عضوی است از اعضای بشریت که دارای استعدادهای مخصوصی می باشد. ایرانی فوق العاده سریع الانتقال وسریع الادراک است و این سرعت انتقال و تیرفهمی در مراحل اولیه زندگانی و ایام صباوت در او آشکار می شود. فعالیت دماغی و قوای فکریه ایرانی طوری است که پیوسته او را به غور و خوض در مطالب فلسفی بیشتر از امور پوچ و بیهوده که جزء مظاهر زندگانی عملی ما به شمار می رود، متمایل می گرداند. ایرانی دارای آداب کامل می باشد و مذاکره و صحبت را از لحاظ مذاکره دوست دارد و مقداری اشعار مناسب و مایه فراوانی از حکایات در خزینه خاطر نگاه می دارد. ایرانی بذله گو و شوخ و مزاح می باشد و از مسخره و ریشخند حظی وافر می برد؛ ایرانی کسی است که به قسمت و سرنوشت معتقد است و به وقت یا خطر توجهی ندارد و از آسایش و راحتی لذت می برد، ولی عدم آسایش و ناراحتی را نادیده می انگارد؛ ایرانی بدون آنکه لب به شکایت بگشاید و کلمه ای از باب شکوه بگوید با دردناک ترین و بدترین حالات مسافرت می کند؛ ایرانی در معامله با مخلوقات و حیوانات و همجنسان خود همان بی اعتنایی و لاقیدی را روا می دارد. ایرانیها فوق العاده نسبت به نوکران و خدمه خود که همیشه آنها را «بچه» اطلاق می نمایند، رئوف می باشند. ایرای ها دارای حس عزت و افتخار بوده و نسبت به امضای قرارداد و دادن سند اکراه دارند، زیرا میل دارند مردم به قولشان اعتماد نمایند و حرفشان را معتبر شناسند. هر قدر بیشتر تاخیر در اخذ تصمیمات یا اقدام در معاملات نماید، بیشتر خرسند و خشنود می شوند و از تاخیر و مسامحه خود لذت می برند. یکی از مشخصات و خصوصیات اخلاق و سجایای ایرانی، بی میلی و تامل و تردید در اظهار شگفتی و حیرت  یا تحسین است، زیرا این تامل و تردید ناشی از اعتقاد به چشم بد می باشد. عادت ما اروپاییان در مورد اظهار احساسات تحسین آمیز خود نسبت به دارایی و اموال دیگران، در ایران ممکن است موجب پیش آمدهای زحمت آوری گردد. مثلا اگر شما به یک نفر ایرانی بگویید «عجب اسب قشنگی دارید» یا «چه فرش نفیسی است» در جواب حتما می گوید: «مال شما است». و اگر او مایل باشد که تعارف او را از راه حقیقت نه مجاز تلقی نمایید، شما اسب یا فرش را برمی دارید. آنگاه ناچار هستید که درصدد تحصیل و تهیه انعام شایانی برآیید که در ازاء پیشکشی و تعارف آن شخص برای وی بفرستید. (صص 13-15)

 

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان