منو سایت
تاريخ:يازدهم آذر 1385 ساعت 19:18   |   کد : 65
کتاب
تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده (متن کتاب)
در این کتاب، به تعاريف و نظريات تغييرات اجتماعي برنامه ریزی شده، تاريخچه مختصري از تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده و چالش هاي آن در دهه هاي اخير، کارگزاران تغيير، گروه هدف، کانال هاي ارتباطي بين گروه هدف و کارگزار تغيير، مقاومت گروه هدف در برابر تغيير، استراتژي تغيير و عوامل موثر در انتخابات استراتژي هاي تغيير پرداخته شده است و در فصلي ديگر، مثالها و نمونه هايي از کاربرد اين تغييرات در عمل آورده شده است و در انتها نيز پيامدهاي به کارگيري تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده بررسي شده است.
در این کتاب، به تعاريف و نظريات تغييرات اجتماعي برنامه ریزی شده، تاريخچه مختصري از تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده و چالش هاي آن در دهه هاي اخير، کارگزاران تغيير، گروه هدف، کانال هاي ارتباطي بين گروه هدف و کارگزار تغيير، مقاومت گروه هدف در برابر تغيير، استراتژي تغيير و عوامل موثر در انتخابات استراتژي هاي تغيير پرداخته شده است و در فصلي ديگر، مثالها و نمونه هايي از کاربرد اين تغييرات در عمل آورده شده است و در انتها نيز پيامدهاي به کارگيري تغييرات اجتماعي برنامه ريزي شده بررسي شده است.
متن کتاب را می توانید از اینجا بگیرید. کتاب توسط اداره کل پژوهش های رادیو منتشر شده است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان