منو سایت
تاريخ:هجدهم اسفند 1393 ساعت 22:00   |   کد : 627
نحوه‌ خوانش رمان‌های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب
مقاله برگرفته از پایان نامه سید محمدعلی صحفی

 جوادی یگانه، محمدرضا و غلامرضا جمشیدیها و سیدمحمدعلی صحفی (1392) «نحوه خوانش رمان های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب» مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی) دوره 20. شماره 1. بهار و تابستان 1392. صص 67-94. (اصل مقاله را در اینجا بخوانید)


 

نحوه‌ خوانش رمان‌های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب

چکیده

نظریه‌ی ادبی که پیش از این خود را به متن یا نویسنده‌ی آن متعلق می‌دانست، در چند دهه‌ی اخیر به مخاطبان این آثار و چگونگی دریافت متن ادبی توسط آنان توجه نموده است. اکنون خواننده به مثابه‌ی عنصری فعال در درک اثر ادبی، در خلق اثر به وسیله‌ی نویسنده نیز اهمیت یافته است. این وضعیت در آثار ادبی جنگ تحمیلی نیز قابل مشاهده است. از آن‌جا که این آثار قصد دارند تا ارزش‌های دوران جنگ را به نسل پس از خود منتقل سازند، فهم خواننده از آنان اهمیت می‌یابد. این تحقیق سعی دارد تا با استفاده از نظریه‌های اندیشمندانی چون ولفگانگ آیزر، استنلی فیش و ژولیا کریستوا به فهم خوانندگان رمان‌های جنگ تحمیلی دست یابد. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مصاحبه‌ی عمیق به تحقیق مذکور در میان دو قشر دانشجویان و طلاب پرداخته‌ایم. نتایج تحقیق نشان‌دهنده‌ی تفاوت طلاب و دانشجویان در برخی موارد از جمله نگاه معنوی طلاب و نگاه مادی دانشجویان به این گونه رمان‌ها است.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان