منو سایت
تاريخ:چهاردهم بهمن 1392 ساعت 16:16   |   کد : 591
نقد ديگران
نقد مقالۀ «روايت زنانه از جنگ: تحليل انتقادي کتاب خاطرات دا» منتشره در شمارۀ 21 نقدادبي
محمد غفاری از دانشگاه شیراز

مقاله روایت زنانه از جنگ (اینجا) منتشر شده در شماره ۲۱ نقد ادبی، در همان مجله توسط جناب محمد غفاری از دانشگاه شیراز چنین نقد شده است (اصل مطلب در سایت مجله):مقالۀ «روایت زنانه از جنگ: تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا» تألیف محمدرضا جوادی یگانه و سید محمدعلی صحفی قابلیت تبدیل شدن به مقاله ای خوب را داشته، اما به دلایلی متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده. آن گونه که در مقدمۀ مقاله آمده، هدف نویسندگان در اصل تحلیل انتقادیِ گفتمانِ رمان (یا کتاب خاطراتِ) دا: خاطرات سیده زهرا حسینی نوشتۀ سیده اعظم حسینی با استفاده از الگوی پیشنهادیِ نُرمن فرکلاف و با توجه به شیوۀ بازنمود نقش های جنیستی بوده است. با این حال، همین طور که خواندن مقاله را ادامه می دهیم، کم تر اثری از چنین تحلیلی می یابیم. نقطۀ قوت آن اتخاذ رویکردی است نسبتاً نو به متنی بحث برانگیز که تا کنون نقد و تحلیل اصولی از آن صورت نگرفته است؛ اما، نقطۀ ضعف آن این است که نویسندگان به وعدۀ خود در ابتدای مقاله عمل نمی کنند، یعنی ایشان در بخش نظریِ آغازِ مقاله دَم از گفتمان کاویِ انتقادی می زنند، ولی آن چه در بدنۀ مقاله می بینیم صرفاً نوعی تحلیل درون مایه ایِ کلی است که گاه به نقد فمینیستی یا جنسیتی پهلو می زند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان