منو سایت
تاريخ:نهم آذر 1391 ساعت 07:52   |   کد : 497
جامعه شناسي تاريخي
نمرات پايان ترم دوم 1390-1391
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران
نمرات جامعه شناسی تاریخی -با تاخیر فراوان- در زیر آمده است.
یک هفته برای اعتراض فرصت دارید.
خانم عزیرآبادی یادداشت های انتهای مقاله انگلیسی را ترجمه نکرده اند و آقای سیدعلوی متن ارسالی خلاصه کتابشان مغشوش بود. یک بار دیگر با فرمت ورد ۲۰۰۳ برای من ارسال کنند.
نمرات کسانی که کتفرانس نداده اند از نوزده حساب شده است و در ستون بعدی آمده است.

مسائل ج. ت. ترجمه خلاصه یک فصل چکیده خلاصه Large-N روش میل مدل علی کنفرانس جمع
2 6 4 2 2 1 2 1 20
قره بيگلو پرديس 1.5 6 4 2 1.5 1 2 0.5 18.5
نعمتي محمد 5 4 2 11 11.75
الهه ايزدي 2 6 4 2 1.25 1 2 0.75 19
كاظمي لوييز 2 6 4 2 1.5 1 2 0.5 19
برزو سپيده 1.5 4.5 4 2 1 1 2 0.75 16.75
مهشيد طالبي 1.5 4.5 4 2 1.5 1 2 0.75 17.25
قربانعلي زاده مپده 2 6 3 2 2 1 2 1 19
عزيزآبادي زهره 2 5.5 4 1.5 2 0.5 15.5
نيكدل نرمين 2 4 2 1.5 1 2 1 13.5
باستاني عبدالكريم 2 5.5 4 2 1.5 0.75 15.75
نيلي مرضيه 1.5 5 4 2 1.25 0.75 2 16.5 17.5
بيات سجاد 1.5 6 4 2 2 0.75 16.25
شهيدي مهشيد 1.5 3 2 1.75 1.5 2 0.75 12.5
نواب فاطمه 1.5 5 4 2 1 1 2 0.75 17.25
تراب نژاد نسيم 1.5 4 4 2 2 1 1.5 16 17
سيدعلوي سيدمهدي 1.5 6 4 2 2 1 2 1 19.5
میانگین 16.45313

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان