منو سایت
تاريخ:سی ام تير 1391 ساعت 20:50   |   کد : 481
مقاله
تجربه خواندن رمان هاي عاشقانه در فضاي زندگي روزمره خوانندگان زن
مقاله منتشر شده در مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات

جوادی یگانه، محمدرضا و آسیه ارحامی (1389) «تجربه خواندن رمان های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن». مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال ششم. شماره 18. بهار 1389. صص 55-85.


اصل مقاله را در اینجا بخوانید


تجربه خواندن رمان هاي عاشقانه در فضاي زندگي روزمره خوانندگان زن

چکيده: اين تحقيق تلاش ميکند تا به شناخت رفتارهاي مخاطبان در حوزه يکي از پر طرفدارترين بخش هاي ادبيات يعني رمان هاي عاشقانه عامه پسند بپردازد. رويکرد نظري اين پژوهش بر اين است که مخاطب فردي فعال است که نيات و انگيزه هاي خود را از روي آوردن به آثار عاشقانه دارد. در اين نگاه مخاطب آثار عامه پسند نيز مي تواند درک خود را از اين آثار با توجه به تجربيات، اطلاعات و محيط اجتماعي و فرهنگي خود داشته باشد و به امر تفسير بپردازد. در اين نگاه مخاطبين آثار عامه پسند نه تنها مطرود نمي شوند بلکه دلايل روي آوردن آن ها به اين آثار نيز مورد بررسي قرار مي گيرد چرا که در اين ديدگاه فرض بر اين است که مخاطب فعالانه و با آگاهي بر اساس نيازي که دارد دست به انتخاب اين آثار زده است. اين پژوهش با استفاده از نظريه استفاده و رضامندي و پژوهش رودي صورت گرفته است. شناخت مشخصه هاي فردي خوانندگان،علايق مخاطب در رابطه با رمان و علل روي آوردن خوانندگان به آثار عاشقانه از ديدگاه خود آن ها از جمله اهداف پژوهش بوده است.

واژگان کليدي: زنان، رمان عاشقانه، انطباق با زندگي روزمره، خوانش رمان.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان