منو سایت
تاريخ:بيستم و نهم تير 1391 ساعت 04:22   |   کد : 479
خلقيات ايرانيان
بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و کشورهاي جهان و برخي راه حل ها
مقاله منتشر شده در مجله راهبرد فرهنگ

جوادی یگانه، محمدرضا و زینب فاطمی امین و مجید فولادیان (1389-1390) «بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها» راهبرد فرهنگ (مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي). سال سوم شماره دوازدهم و سال چهارم شماره سیزدهم. زمستان 1389 و بهار 1390: 111-134.

اصل مقاله را در اینجا بخوانید. فایل اصلی مقاله
(word) را هم از اینجا بگیرید. سایت مجله هم این است. گزارش این مقاله در پایگاه خبری شیعه (شفقنا) را هم در اینجا بخوانید.


بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها

چکیده

مقاله حاضر درصدد بررسی تطبیقی میانگین شاخص تنبلی در ایران و 55 کشور جهان، این سؤال اساسی را دنبال می کند که آیا ایرانیان از دیگر کشورهای جهان تنبل ترند؟ به همین منظور شاخص تنبلی ساخته شد تا میانگین این شاخص بین ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. این پژوهش در مقام آزمون مدعا با واقعیت هایی که فرضیات تحقیق بر آنها دلالت دارند از روش تطبیقی کمی استفاده نموده است و بر مبنای تحلیل ثانویه مجموعه داده های کمی در سطح جهان، بین سال های 2006-2005، میانگین تنبلی در ایران را با دیگر کشورهای جهان مورد تحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهند که بر اساس شاخص ساخته شده در این تحقیق میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای عربی هستند که بیش از ایرانیان دچار تنبلی اند و رتبه اول تنبلی در جهان را دارند. در انتها نیز تلاش شده تا برخی راهکارهای فردی و جمعی تنبلی نیز بیان شود.

کلید واژه: تنبلی فردی، تنبلی اجتماعی، مطالعه تطبیقی

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان