منو سایت
تاريخ:سوم مهر 1390 ساعت 05:33   |   کد : 421
سخنراني
ژانر تازه، مخاطب جديد؛ نگاهي به ادبيات مقاومت در برابر جنگ و مخاطبان آن در ايران
سخنرانی ارائه شده در دانشگاه اوکلند، زلاند نو

سخنرانی ارائه شده در:
مدرسه زبان ها و ادبیات اروپایی، دانشگاه اوکلند، زلاندنو
14 سپتامبر 2011


متن سخنرانی را در اینجا بخوانید و پاورپوینت آن را در اینجا. اطلاعیه برگزاری سخنرانی هم در اینجاست.

ژانر تازه، مخاطب جدید؛

نگاهی به ادبیات مقاومت در برابر جنگ و مخاطبان آن در ایران

رویکردهای گوناگونی به ادبیات عامه پسند وجود دارد، از مکتب فرانفکورت تا مطالعات فرهنگی. اما در هر حال، تمام این نظریات میان ادبیات (و رمان) عامه پسند و ادبیات نخبه گرایانه تمایز می گذارند، هم در محتوا و هم در مخاطبان. در ایران هم ادبیات عامه پسند (در شکل های گوناگون آن، مانند رمان، کتاب های روان شناسی و کتاب های مذهبی) وجود دارد و هم ادبیات نخبه گرایانه. اما در سال های بعد از پایان جنگ میان عراق علیه ایران (1988) به تدریج نوع جدیدی از ادبیات شکل گرفته، که با هر دو نوع ذکر شده در بالا متفاوت است. این آثار تغییر تدریجی از داستان کوتاه، به رمان، خاطره کوتاه و اکنون خاطره بلند (گاه تا 800 صفحه) داشته اند. به این دلیل می توان از ژانر تازه ای به نام «ادبیات مقاومت در برابر جنگ» سخن گفت. مخاطبین این آثار نیز دسته خاصی از خوانندگان هستند، که نه تمام ویژگی های خوانندگان ادبیات عامه پسند را دارند و نه تمام ویژگی های خوانندگان ادبیات نخبه گرایانه را، و بیشتر در میانه این دو دسته قرار می گیرند. آنها «تنها» ادبیاتی از این دست را می خوانند، هر چه که باشد: رمان، شعر نو، داستان کوتاه، و خاطره. تعداد خوانندگان ادبیات جنگ، بزرگترین دسته خوانندگان ادبیات در ایران را تشکیل می دهند و برخی از کتاب های این ژانر به چاپ های بالای 30 (و در یک مورد بالای 100) رسیده است و از تیراژ پانصد هزار نیز گذشته است، که در ادبیات ایران یک رکود قطعی محسوب می شود.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان