منو سایت
تاريخ:بيستم و هفتم خرداد 1390 ساعت 20:40   |   کد : 416
تاريخ اجتماعي ايران
نمرات پايان ترم دوم 90-89
بخش دوم. از س تا ی

در باره نمرات چند نکته لازم است: اول اینکه نمره نهایی کارنوشت با ملاحظه میزان اعمال اصلاحات خواسته شده، تغییر کرده است. دوم اینکه از نمره کسانی که کارنوشت نهایی خود را ارسال نکرده اند (بغیر از کسانی که تا دوشنبه فرصت دارند و با * مشخص شده است)، دو نمره کم شده است (**). سوم اینکه نمره تحویل روزنامه و مشارکت به نمرات اضافه شده است.

لطفا در صورت اعتراض، مشخص بفرمایید که به چه چیزی اعتراض دارید، از طرح دعاوی کلی و مبهم بپرهیزید.

تا دوشنبه 30 خرداد اعتراض خود را از طریق بخش نظرات همین صفحه یا ایمیل myeganeh@ut.ac.ir اعلام کنید.

نام دانشجو ارسال عنوان ارسال اولیه ارسال نهایی اولیه کارنوشت نهایی کارنوشت تحویل روزنامه حضور مشاركت میان ترم برگه جمع نمره نمره نهايي
نمره كامل 0.5 0.5 0.5 5.5   0.5 اضافی 0   6 7 20  
سلیمی هدی 0.5 0.5 0.5 5.25 5.2 0.5 0   3.25 5 15.45 15.5
شیرین آبادی علی 0.5 0.5 0.5 5.25 5.25   0 0.5 4 4 15.25 15.5
صادقی مهیار 0.5 0.5 ** 5.25 3.25   0 1 4.75 7 17 17
عبداللهی شهلا 0.5 0.5 0.5 5 5 0.5 0   4.75 2 13.75 14
عرب ندا 0.5 0 0.5 4.25 4.7   -0.5   4 2.5 11.7 12
عزیزی حمید 0.5 0.5 0.5 5.25 5.25 0.5 0   6 4.5 17.75 18
عزیزی فرید 0.5 0.5 0.5 5 5   0   4 5.5 16 16
قراری سروناز 0.5 0.5 ** 3 1 0.25 0   3.75 6.5 12.5 12.5
کنگی حکیمه 0.5 0.5 0.5 4 4.5   -0.5   4 4.5 14 14
محسن دوست مریم 0.5 0.5 0.5 5 5.3 0.5 0   4.25 6 17.55 18
ملاحسنی نعیمه 0.5 0.5 0.5 3.5 4.75   0   4 6 16.25 16.5
ملوکی زهرا 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 0.5 0   5.5 7 20 20
مهرانفر ماندانا 0.5 0.5 0.5 5.5 5.3   -0.5   3.5 5.75 15.55 16
میرخانی رضا 0.5 -0.5 * 5     -1   4.75 3.5 7.25  
میررضایی سلماسادات 0.5 0 ** 4.75 2.75   0 1 5 6 15.25 15.5
نجفی فائزه 0.5 0 ** 5 3 0.5 -1   2 3 8 8
نصرت آبادی فاطمه 0.5 0.5 0.5 5.3 5.2 0.5 -0.5 0.5 5 5.5 17.7 18
نصری سعادت 0.5 0 0.5 5 4.9   0   4 6.5 16.4 16.5
نگین تاجی فهیمه 0.5 0.5 0.5 5.25 5.25 0.5 0   6 6.5 19.75 20
نوری الهه 0 0.5 0.5 5.5 5.4 0.5 0   5.75 7 19.65 20
واعظ مهدوی لیلا 0 0 0       0   2.25 3 5.25 5.5
ویسی مهر آمنه 0.5 0.5 0.5 5.25 5.1 0.5 0   5.75 5.25 18.1 18.5
هندی حمیدرضا 0.5 0 0.5 5.25 5.25   -1   4.5 5.5 15.25 15.5
یاریگرروش زهرا 0.5 -0.5 0.5 3 2.5   -1   5.5 5.5 13 13
یزدانی نسیم 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5   0   5.75 4.75 17.5 17.5
یعقوبی آصف 0.5 0.5 0.5 5.5 5.4 0.5 0 5 5.75 18.15 18.5

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان