منو سایت
تاريخ:بيستم و هفتم خرداد 1390 ساعت 20:37   |   کد : 415
تاريخ اجتماعي ايران
نمرات پايان ترم دوم 90-89
بخش اول. از الف تا ز

در باره نمرات چند نکته لازم است: اول اینکه نمره نهایی کارنوشت با ملاحظه میزان اعمال اصلاحات خواسته شده، تغییر کرده است. دوم اینکه از نمره کسانی که کارنوشت نهایی خود را ارسال نکرده اند (بغیر از کسانی که تا دوشنبه فرصت دارند و با * مشخص شده است)، دو نمره کم شده است (**). سوم اینکه نمره تحویل روزنامه و مشارکت به نمرات اضافه شده است.

لطفا در صورت اعتراض، مشخص بفرمایید که به چه چیزی اعتراض دارید، از طرح دعاوی کلی و مبهم بپرهیزید.

تا دوشنبه 30 خرداد اعتراض خود را از طریق بخش نظرات همین صفحه یا ایمیل myeganeh@ut.ac.ir اعلام کنید.

نام دانشجو ارسال عنوان ارسال اولیه ارسال نهایی اولیه کارنوشت نهایی کارنوشت تحویل روزنامه حضور مشاركت میان ترم برگه جمع نمره نمره نهايي
نمره كامل 0.5 0.5 0.5 5.5   0.5 اضافی 0   6 7 20  
آذرشب عطیه 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5   0   4.75 6 17.75 18
آیینی خاطره 0.5 0.5 0.5 4.5 4.9 0.5 0   5.25 3.25 15.4 15.5
ارسالی فاطمه 0.5 0.5 0.5 3.5 4.75 0.5 0   3.5 5.75 16 16
امیری بهار 0.5 0 * 4.5   0 2 5.25 7.75  
باغبانی نسیبه 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5   -0.5   3.5 5.25 15.25 15.5
برزگر فاطمه 0.5 0.25 0.5 5.15 5   0   3.5 5 14.75 15
برزگر محمدمهدی 0.5 -0.25 ** قبول نشد 0   0   6 7 13.25 13.5
پورگلدوز پگاه 0.5 -0.5 * 5.5   0.5 0   4.25 7 11.75  
پیروی مریم 0.5 0.5 0.5 4.75 4.8 0.5 0   5 2 13.8 14
تنها ایسان 0 0.5 * 5.25     -1   2.75 3.5 5.75  
تهموری سعید 0.5 0.5 ** 4 2   -0.5   6 5.5 14 14
جهانفر صدف 0.5 0.5 0.5 5 5 0.5 0.5   5.25 6.5 19.25 19.5
حسن زاده محمد 0.5 0 ** 2 0   -2   3.25 4 5.75 6
حسنی زهره 0.5 0.5 ** 2.5 0.5 0.5 -0.5 0.5 4 5.25 11.25 11.5
حسین پناهی چاوش 0.5 0.5 0.5 4.75 5 0.5 -1   4.25 5.25 15.5 15.5
حسین پور رضا 0.5 -0.5 0.5 4.5 4.8   -2   3.5 3.5 10.3 10.5
حسینی مریم 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 0.5 0   4.75 5.75 18 18
حق پناه حسین 0.5 -0.25 ** 5.3 3.3   0 0.5 3.75 7 14.8 15
خاکباز سارا 0.5 0.5 0.5 4.5 4.75 0.5 -1   2.5 4 12.25 12.5
خیرآبادی عاطفه 0.5 0.5 0.5 4 4.9 0.5 -1   5.25 6.5 17.65 18
ذوالفقاریان فاطمه 0.5 0.25 0.5 5.1 5   0   2.75 5 14 14
رجبی محمد 0.5 0.5 0.5 4 5.3 0.5 0   2.5 4 13.8 14
رحمانی مهرناز 0.5 0.5 0.5 5.5 5.5 0.5 0   5.5 6.5 19.5 19.5
رضاقلی فاطمه 0.5 0.5 0.5 4 4.5 0.5 0   3.5 6.5 16.5 16.5
زارع عاطفه 0.5 0.25 0.5 5.2 5.1   0 0.5 5.25 6.75 18.85 19


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان