منو سایت
تاريخ:بيستم و پنجم اسفند 1389 ساعت 05:57   |   کد : 404
يادداشت
آمريکاي با دور تند
گزارشی از سفر سه هفته ای به آمریکا. منتشر شده در شماره نوروزی پنجره

چاپ شده در هفته نامه پنجره، شماره 84 (ویژه نوروز). 21 اسفند 1389. صص 109-114 (آنچه قرمز شده، بخشی است که در پنجره چاپ نشده و عکس هایی که منتشر نشده با ** مشخص شده است)
برای دیدن اصل مطلب اینجا را ببینید

یکی دو روز بود رسیده بودم آمریکا که فرشاد مهدی پور از تهران ایمیل زد که سفرنامه ات را بنویس برای پنجره. برایش نوشتم: «دوستی دارم که نظراتش برایم حق وتو دارد، حاج آقای سبحانی؛ نظر حکیمانه او در باره سفرنامه این است که خیلی خوب است بنویس، بعد از مرگت حتما چاپ می کنند. این است که خیلی نوشته دارم و منتظر ورثه ای که بخواهند چاپ کنند!

اینجا که آمدم نگاهم در باره آمریکا مثبت تر از آنی شد که فکر می کردم و لذا نوشته هایم به درد پنجره نمی خورد. به نظر من اساس مشکل آمریکا روی نطفه نامشروعی است که از آن بوجود آمده، با خون سرخپوستان و عرق تن سیاهان و دزدی اهالی شمال شرق آمریکا از کشتی های دریایی و استعمار و استثمار جهان سوم؛ و نیز رابطه استعماری که با جهان دارد....این بهشت زمینی خدا، ظاهرا تمام آنچه در این مثار کثرت و با این انسان مختار قابل پدید آمدن بوده، پدید آورده (یا در حال ایجاد کردن است)، فقط باید جهنم کنار (یا بیرون) آن را نبینیم و به روی خود نیاوریم. این همان خوی استکباری است که از آمریکا جدا نشدنی است. بجز این (که برای ما همه چیز است)، در سراپای وجودش هنری نیست که نیست.»

اما دور از چشم حاج آقای سبحانی، سعی می کنم مختصری از سفر به آمریکا را بنویسم، بویژه آنکه نظرم در باره آمریکا در انتهای سفر تغییر کرده بود....

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان