منو سایت
تاريخ:دوم بهمن 1389 ساعت 10:55   |   کد : 393
جامعه شناسي ادبيات
نمرات نهايي نيمسال اول 1389-1390
 
آخرین فرصت اعتراض تا۷ بهمن است. سئوال ۳ مبهم طرح شده بود و لذا با اغماض تصحیح شد.

نام دانشجو حاشیه نویسی كتاب خلاصه رگتایم توصیف رمان تحلیل رمان حضور مشاركت برگه جمع نمره نمره نهايي
نمره كامل 2 1 1 4 2   10 20  
                   
احمدی زهرا 1.5 0.5 1 3 2   9 17 17
اسفندیاری ریحانه 0       2   6.5 8.5 11
اعلمی زینب 1.5 1 1 4 2   8 17.5 17.5
باوند آمنه 2 1 1 3.5 2   10 19.5 19.5
تفنگ سازی بشیر 1.75 1 1 4 2 0.5 8.5 18.75 19
حسینی مریم 1.5 0.75 1 3 1.75 7 15 15
خادمیان حسین 2 1 0.5 3.5 2 1 7.5 17.5 17.5
دنگ چی مهدی           7 16.5
رهبر زینب 1.25 1 1 2.75 2   9 17 17
سبکتکین نگین 0       2   6 8 10.5
سیدروحانی شیما 1 0.75 1 3 2   8.5 16.25 16.5
شریفی فاطمه 1.75 0.75 1 3.5 2   7.5 16.5 16.5
شفیق یاسمین 1.75 0.75 1 4 2   7.5 17 17
صادقیان محمد 1.5 0.5 1 2.75 0.5   8.5 14.75 15
طالقانی محیا 1.5 0.75 1 3 2   6.5 14.75 15
طاهری فاطمه 1.5 0.5 1 3 1.5   10 17.5 17.5
عموزاده مریم 2 0.75 1 3.5 2   6 15.25 15.5
عنصری سعید 2 0.75 1 4 2 0.5 10 20.25 20
موسوی حسینی فاطمه 2 0.75 1 3.75 2   8.5 18 18
نوری مریم 2       2   8 12 15.5
وفایی کیا پرنیا         0    
                   
            میانگین 7.975 15.84211  

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان