منو سایت
تاريخ:بيستم و هشتم تير 1389 ساعت 19:31   |   کد : 368
يادداشت
همراه با جريان اصلي علم
در باره کتابخانه دیجیتالی علوم انسانی شهر تهران

جوادی یگانه، محمدرضا (1389) «همراه با جریان اصلی علم: چند نکته در باره کتابخانه دیجیتال» الف: ویژه نامه کتاب خردنامه همشهری.پرونده ویژه نخستین کتابخانه دیجیتال علوم انسانی شهرداری تهران. شماره 51. تیر 1389. ص 17.

همراه با جریان اصلی علم

محمدرضا جوادی یگانه

روزگاری بود که مزیت اصلی علم آموزی در خارج از کشور دسترسی به انبوهی از اطلاعات بود، در هر زمان که اراده می شد. و در آن روزگار، کسی که کتابی را ترجمه کرده بود یا به متنی دسترسی داشت، متخصص آن رشته بود و گاه تفاوت استاد و دانشجو در متونی بود که دانشجو نداشت و استاد داشت. اما امروزه زمانه عوض شده، در روزگار بانک های اطلاعاتی و کتابخانه های اینترنتی، تقریبا همه چیز در دسترس است. اما این تورم اطلاعات همه به همان اندازه فقر اطلاعات و منابع مساله ساز است. همه چیز در اینترنت موجود است ولی ارزیابی علمی نمی شود، لذاست که باز هم طالبان حیرانند، از اینهمه منبع که به گونه ای بر علم آموزان چیره شده است و حیرانی از رشد منطقی علم جلوگیری می کند.

این است که نشانه های حیرانی ظاهر است. تعداد منابع لاتین در کتاب ها و مقالات فارسی زیاد است، و کتاب های متعددی ترجمه می شوند، و همه جدید. اما چون هیچ برنامه ای پشت آن نیست، و هیچ اطلاعی از همه حاشیه های کتاب ها و مقالات در دست نیست، فقط تکه ای جدا شده از اصل موجود است و باز هم جنبش علمی رخ نمی دهد. برای آن جنبش که در بیت الحکمه می توان سابقه آن را باز یافت، اولا فهمی از کلیت جریان علمی باید باشد و ثانیا ارزیابی از منابع.

کتابخانه دیجیتال علوم انسانی شهرداری تهران قصد دارد تا بخشی از این جنبش را سامان دهد. و آن را چند وظیفه متفاوت انجام می دهد. اول اینکه تلاش دارد بزرگترین کتابخانه علوم انسانی را از کتاب های فارسی و عربی و لاتین ارائه کند. هم اکنون نیز تعداد کتاب های موجود در این کتابخانه، از بسیاری از کتابخانه های دانشگاهی کشور بزرگتر است. ارائه کتاب ها به صورت ساده و تمام متن، ولع جمع آوری هر چه بیشتر کتاب ها را کم می کند و به سمت کتابخوانی سوق می دهد.

دوم اینکه نظم منطقی کتابخانه باعث می شود جستجوی در آن ساده باشد. اختصاص کتاب ها بر اساس قالب کتابخانه کنگره، که بسیاری از منابع علمی بر اساس آن ساماندهی شده اند، باعث می شود تا این کتابخانه با جریان اصلی علم در جهان همنوا باشد.

سومین مزیت این کتابخانه در تلاشی است که با استفاده از هایپرلینک ها انجام خواهد شد و آن ارتباط دادن منابع با یکدیگر است. در پیوند یک کتاب لاتین با ترجمه آن، با وبلاگ مترجم آن، با ارجاع به کتاب های دیگر، با ارائه نقدها در باره کتاب و...این بخش از کتابخانه باعث می شود تا یک جریان علمی در علوم انسانی شکل گیرد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان