منو سایت
تاريخ:اول تير 1389 ساعت 08:00   |   کد : 365
جامعه شناسي ادبيات
نمرات پايان ترم دوم 88-89
 
فرصت اعتراض تا ظهر چهارشنبه می باشد.

نام دانشجو حاشیه نویسی كتاب خلاصه رگتایم توصیف رمان تحلیل رمان حضور مشاركت برگه جمع نمره نمره نهايي
نمره كامل 1.5 1.5 1 4 2   10 20  
املح مریم 1.5 1.25 1 3 2   8.5 17.25 17.25
امینی فرزانه 1.5 1.25 1 3.75 2 1 9.25 19.75 19.75
اولیا عطیه 1.5 1.4 1 1.5 2   6.5 13.9 14
آسایش طلب زینب 1 0.75 1 3 2   9 16.75 16.75
بدیعی بهاره 1.5 1.1 1 2.5 2   7.5 15.6 15.75
پیروی مریم 1.5 1.2 1 2.5 2   7 15.2 15.25
تکیه مرضیه 0.75 1.5 1 3 2   5.25 13.5 13.5
حرآبادی محمدرضا 1.4 1.5 1 3 -1.5   3.5 8.9 9
حیدری لیلا 1 1.25 1 3 2   6 14.25 14.25
خادم فرزانه 0.5 1 1 1.5 2   7.5 13.5 13.5
خانی سحر 1.5 1.2 1 2.5 1.75   8 15.95 16
خوشنام مژگان 1.5 1.3 1 3.5 2   3 12.3 12.5
رئیس السادات فاطمه 1.5 غیبت غیبت غیبت 2   9 12.5 18.5
ربیعی الهام 1.5 1.25 1 3.25 2   9.5 18.5 18.5
رضاپور فرشاد 1.5 1.2 1 3 2   8 16.7 16.75
زارع پور ساجده 1.5 1.3 1 4 2 1 9 19.8 20
زند علی 1.5 1.3 1 3 2 1 4 13.8 14
طاهری نجمه 1.5 1.3 1 2.75 2   10 18.55 18.75
طوفانی زهرا 1 1.3 1 3 2   8 16.3 16.5
عاملی زهرا 0.5 1.4 1 1.5 1.5   4 9.9 10
عباسی مهدی 0.75 1.3 1 2.5 2   8.5 16.05 16.25
عرب ندا 1.5 1.3 1 3 2   5.5 14.3 14.5
عرفان منش ایمان 1.5 1.5 1 4 2   10 20 20
عظیمی آزاده 1.5 1.3 1 2 2   8 15.8 16
غفاری ابوذر 1.5 0.3 1 1.5 1.75   7.5 13.55 13.75
غفاری مریم 1.5 1.25 1 3.75 2 0.5 9 19 19
فاتحی ملیحه 1.5 1.3 1 2.5 2   4.75 13.05 13.25
فرزانه پروانه 1.25 1.3 1 2.5 2   6 14.05 14.25
قنبری حمیده 1.5 1 1 2 2   4 11.5 11.5
معصومی فاطمه 1.5 1.25 1 3.25 2   7 16 16
معصومی مریم 1.5 1.3 1 3 2   9.5 18.3 18.5
مهدی زاده منصوره 1.5 1.3 1 3 2   9 17.8 18
موسوی راد عارفه 1.5 1.3 1 3.5 2   9.5 18.8 19
امیری مریم             7.25 7.25 7.25

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان