منو سایت
تاريخ:شانزدهم خرداد 1389 ساعت 08:15   |   کد : 357
جامعه شناسي ادبيات
نمرات ميان ترم دوم 88-89
 
برای اعتراض تنها تا چهارشنبه ۲۶ خرداد و فقط از طریق پیام های همین صفحه فرصت هست.

نام دانشجو حاشیه نویسی كتاب خلاصه رگتایم توصیف رمان تحلیل رمان حضور مشاركت
نمره كامل 1.5 1.5 1 4 2  
املح مریم 1.5 1.25 1 3 2  
امینی فرزانه 1.5 1.25 1 3.75 2 1
اولیا عطیه 1.5 1.4 1 1.5 2  
آسایش طلب زینب 1 0.75 1 3 2  
بدیعی بهاره 1.5 1.1 1 2.5 2  
پیروی مریم 1.5 1.2 1 2.5 2  
تکیه مرضیه 0.75 1.5 1 3 2  
حرآبادی محمدرضا 1.4 1.5 1 3 -1.5  
حیدری لیلا 1 1.25 1 3    
خادم فرزانه 0.5 1 1 1.5 2  
خانی سحر 1.5 1.2 1 2.5 1.75  
خوشنام مژگان 1.5 1.3 1 3.5 2  
رئیس السادات فاطمه 1.5 غیبت غیبت غیبت 2  
ربیعی الهام 1.5 1.25 1 3.25 2  
رضاپور فرشاد 1.5 1.2 1 3 2  
زارع پور ساجده 1.5 1.3 1 4 2 1
زند علی 1.5 1.3 1 3 2 1
طاهری نجمه 1.5 1.3 1 2.75 2  
طوفانی زهرا 1 1.3 1 3 2  
عاملی زهرا 0.5 1.4 1 1.5 1.5  
عباسی مهدی 0.5 1.3 1 2.5 2  
عرب ندا 1.5 1.3 1 3 2  
عرفان منش ایمان 1.5 1.5 1 4 2  
عظیمی آزاده 1.5 1.3 1 2 2  
غفاری ابوذر 1.5 0.3 1 1.5 1.75  
غفاری مریم 1.5 1.25 1 3.75 2 0.5
فاتحی ملیحه 1.5 1.3 1 2.5 2  
فرزانه پروانه 1.25 1.3 1 2.5 2  
قنبری حمیده 1.5 1 1 2 2  
معصومی فاطمه 1.5 1.25 1 3.25 2  
معصومی مریم 1.5 1.3 1 3 2  
مهدی زاده منصوره 1.5 1.3 1 3 2  
موسوی راد عارفه 1.5 1.3 1 3.5 2  

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان