منو سایت
تاريخ:يازدهم خرداد 1389 ساعت 16:36   |   کد : 353
مقاله
زمينه هاي فرهنگي و ادبي کشف حجاب در ايران؛ شعر موافقان و مخالفان
 

جوادي يگانه، محمدرضا و فاطمه عزيزي (1388) « زمينه هاي فرهنگي و ادبي كشف حجاب در ايران؛ شعر مخالفان و موافقان». مجله جامعه شناسي ايران. دوره دهم، شماره 1. صص 99-137.

زمينه هاي فرهنگي و ادبي كشف حجاب در ايران؛ شعر مخالفان و موافقان

اصل مقاله را در اینجا ببینید: word- pdfچكيده

يكي از پرچالش ترين اقدامات رضاشاه، كشف حجاب است، كه با مخالفت هاي فراوان در جامعه ايران روبرو شد. اين مقاله، با نگاهي متفاوت به مساله كشف حجاب، تلاش دارد تا آن در زمينه فرهنگي و ادبي جامعه ايران در دهه آخر سده گذشته و دو دهه ابتدايي سده حاضر قرار دهد و بر اين مبنا، با مقايسه شعر موافقان كشف حجاب با استدلال هاي دولتي در زمان كشف حجاب، و نيز مقايسه شعر موافقان كشف حجاب و شعر مخالفان، هم تفاوت بيان و استدلال موافقان و مخالفان را نشان دهد و هم ابتناي استدلال هاي دولتي كشف حجاب بر مدعيات مطرح شده در شعر موافقان كشف حجاب. تحليل محتواي شعر شاعران كشف حجاب نشان مي دهد كه محتواي اين اشعار پنج زمينه كلي زير را داشته است: بهبود وضعيت عمومي زندگي و فرهنگي زنان با آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع، تحصيل علم و هنر و معرفت، انكار رابطه دين و حجاب، عدم تاثير حجاب بر عفت زنان، و باستان گرايي و مخالفت با اسلام. بررسي استدلال هاي دولتي كشف حجاب وجود اين پنج عنصر را در آن نشان مي دهد و بعلاوه دو استدلال اشتغال زنان و نيز عدم تاثيرپذيري از بيگانگان نيز وجود دارد كه دلايل اضافه شدن اين دو دليل به دلايل گذشته نيز در اين مقاله تبيين شده است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان