منو سایت
تاريخ:سوم بهمن 1388 ساعت 14:36   |   کد : 329
جامعه شناسي ادبيات
نمرات پايان ترم اول 1389-1388
 
آخرین فرصت اعتراض تا پایان ۷ بهمن است.

نام دانشجو حاشیه نویسی كتاب خلاصه کتسبی توصیف رمان تحلیل رمان برگه حضور مشاركت جمع نمره نمره نهايي  
نمره كامل 2(+1) 2 1 3 10 2   20    
احمدی زهره 2.5 1.75 1 2 4.25 1.5   13 13  
افسریان محصل سارا 1.75 2 1 1.5 6 2   14.25 14.5  
ایزدخواه عظیم 2.5 2.5 1 2 6.25 2   16.25 16.5  
بختیاری امین 3 1.75 1 2.5 9.5 1 0.5 19.25 19.5  
حاجي نوروزي هانیه 2.5 1.75 1 2 6.5 1.5   15.25 15.5  
حدادی محمد 1.25 1.75 1 1.75 6 2   13.75 14  
دانشور میترا سادات 2 2 1 2.25 10 2 1 20.25 20  
ذاکری فائزه سادات 1.75 2 1 1.75 8 2   16.5 16.5  
رضوان نیا فاطمه 1.5 1.75 1 1.25 4 2   11.5 11.5  
روشنی زاده کامران 2.75 2 1 2 4.75 1 0.5 14 14  
شهرزاد زهرا 2.5 2 1 2 5.75 2 1 16.25 16.5  
صبری سهیل 2.5 2 1 1.75 4.5 2   13.75 14  
عبادپور رقیه 2 2 1 1.25 6.75 2   15 15  
فاتحی الهه 2.5 2 1 1.5 6.25 0   13.25 13.5  
فتحی وحید 2 1.5 1 1.75 5 0   11.25 11.5 به من مراجعه کنید
قبولی علیرضا 3 1.75 1 1.75 10 2   19.5 19.5  
قزوینی محدثه 1.5 2 1 1.5 4.75 2   12.75 13  
محسنی فرد زهرا 3 2 1 2.5 9.5 2 0.75 20.75 20  
محمودزاده نسترن 2.25 2 1 1.6 5.75 2   14.6 15  
مرادی نافعه 2.5 2 1 2 5.75 0   13.25 13.5  
مرعشي هديه سادات 3 2 1 1.75 5 2   14.75 15  
معصومی مریم 0 0 0 0 1.25 2   3.25    
مقدمی ساجده 2.75 2 1 1.5 8.5 2   17.75 18  
ملاعباسی محمد 3 2 1 2.75 8.25 2   19 19  
نایبی زهرا 1 2 1 1.5 5.5 2   13 13  
                     
میانگین         6.31     14.884    

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان