منو سایت
تاريخ:يازدهم مهر 1388 ساعت 18:39   |   کد : 299
تاريخ اجتماعي ايران
فهرست كتاب هاي تاييدشده + فهرست كتاب هاي باقيمانده
تا يكشنبه 26مهر هشت صبح

فهرست كتابهاي باقيمانده اينها است. اگر كسي به اين كتاب ها دسترسي نداشت به من مراجعه كند.

 

استودارت (1339) .سفرنامه استودارت؛ فرهنگ ايران زمين. جلد هشتم.

اسميت، يان (1356) .اولين سفراي ايران و هلند: سفرنامه يان اسميت اولين سفير هلند در ايران. ترجمه ويلم فلور. به کوشش داريوش مجلسي و حسين ابوترابيان. تهران: طهوري.

بايندر، هانري (1370) .سفرنامه هانري بايندر. ترجمه كرامت الله افسر. تهران:L يساولي.

بن تان، آگوست (1345) .سفرنامه آگوست بن تان. ترجمه منصوره اتحاديه. تهران: مترجم.

تره زل (1361) .يادداشت هاي ژنرال تره زل در سفر به ايران. ترجمه عباس اقبال. تهران: فرهنگسرا.

رابينو، يانست لويي (1352) .مشروطه گيلان از يادداشتهاي رابينو: به انضمام وقايع مشهد در 1912. رشت: طاعتي

رياحي، محمد امين (تدوين و تحقيق) (1368) .سفارت نامه هاي ايران: گزارش هاي مسافرت و ماموريت سفيران عثماني در ايران. تهران: توس.

فرانکلين، ويليام (1358) .مشاهدات سفر از بنگال به ايران در سال هاي 1787-1786 ميلادي. ترجمه محسن جاويدان. تهران: مرکز ايراني تحقيقات تاريخي.

فن دريابل، ژرژ تکنادر (1351) .ايتر پرسيکوم. ترجمه محمود تفضلي. تهران: بنياد فرهنگ ايران.

کروسينسکي، تادوز يودا (1362) .سفرنامه کروسينسکي. ترجمه عبدالرزاق دنبلي (مفتون). مقدمه و تصحيح مريم ميراحمدي. تهران: توس.

لاخ، سر ارسکين (1369) .سفرنامه دريايي لاخ. به کوشش سر چارلز بلگريو. ترجمه حسن ذوالقدر. تهران: آناهيتا.

مارچنكو، م. (1371) .سفري به ايران همزمان به انقلاب روسيه. ترجمه م. ر. زين العابدين. قم:L مترجم.

نوردن، هرمان (1356) .زير آسمان ايران. ترجمه سيمين سميعي. تهران: دانشگاه تهران.

هلمز، سينتيا (1370) .خاطرات همسر سفير. ترجمه اسماعيل زند. تهران:L البرز.

اسفنديار كلثوم كتاب را عوض كنيد
اشرف عليرضا گزارش سفير پرتقال/ فيدالگو
اوليا عطيه مسافر تهران
ايزدخواه سفرنامه كلنل كاساكوفسكي
آزمند ازاده ماهي سفيد كور در ايران
پاسدار حمزه سفرنامه لرستان و خوزستان دوبد
پروايي شيوه ويشارد/ بيست سال در ايران
تقوي الهام ايران در 1939. دو سرسي
جعفري سميه سفرنامه ماساهارو
حاجي حسيني فائزه شاردن/ جلد 4 و 5
حرمتي مه نوش سفرنامه خاينكوف
حسيني زينب شاردن/يغمايي/ ج1
حسيني سيد مجتبي اختناق ايران/ شوستر
حيدري زهرا كتاب را عوض كنيد
خاموشي مهدي كتاب را عوض كنيد
خواجه تقي ايران در آستانه قرن بيستم/ برد
دادجو سحر سفر به دربار سلطان/ بروگش
ديلم صالحي زير آفتاب سوزان
ذاكري ريحانه شاردن و ايران/ كرويس
ذكايي طاهره سفرنامه كلاويخو
رجبي مينا خاطرات ليدي شيل
رحيمي مجتبي سرزمين شگفت انگيز/ داگلاس
رضوي رضيه سادات ايران- افسانه و واقعيت
رفاهي علي سفرنامه فريزر
رنجبر گلرنگ به سوي اصفهان/ وي يو
زند علي سفرنامه نيبور
شاهنجريني زهرا سفرنامه پاتينجر
شريعتمدار محدثه ايران و مساله ايران/ كرزن
شريفي فاطمه شاردن/ يغمايي/ ج 2
شريفي مرضيه كرزن/ جهانگردي در ايران
شيراني حميد سفرنامه تا?
صبورنژاد زهرا سفرنامه كاتف
صيادي راضيه ايران از نگاه گوبينو/ ايران در 1305
طوفاني نخستين فرستاده ناپلئون/ رايين؟؟
عبادي الهه شرح سفري به ايالت خراسان
عبدالحسيني كاوه روزنامه سفر سرجان / سفرنامه چرينكف
عبداللهي رقيه سفرنامه تلگرافچي فرنگي/ افشار
عرب سرخي ليلا ايرانيان در ميان انگليسيها
علي پور دوازده روز در بختياري/ سكويل
عيني فر مينا سفرنامه كنتاريني
فيض اللهي امير مباشر انگلسيي/ فوربزليث
قنبري حميده سفرنامه ونيزيان در ايران/رياحي
كريمي طوبي ايران يك قرن پيش/ ويلز
لاجوردي بامداد سفرنامه فيگوئرا
محدثي فاطمه تصوير ايران/ بل
محمد جعفري فاطمه كتاب را عوض كنيد
محمدجعفري فاطمه خاطرات ژنرال گاردان
محمدي سندوس سفرنامه كارري
محمديان زهرا سفرنامه الموت و لرستان و ايلام
محمودي احمد شاردن/ جلد 4 و 5
محمودي سمانه از بيستون تا زردكوه
مديرزاده مهدي شاردن/مجلسي
مظفري مرجان خاطرات ايرونسايد
مقدسي فاطمه كتاب را عوض كنيد
مقدسين ستوده سه سال در آسيا/ گوبينو
ملكي شيدا سفرنامه تاورنيه
منصوري تمنا شاردن/ يغمايي/ ج 3
مهديزاده منصوره گلهاي سرخ اصفهان
موحدين مريم سفرنامه شمال
موسوي فاطمه در زير آسمان ايران/ پرنو
ميرحسيني سيد مهدي مسافرت به ارمنستان/ ژوبر
ميري زهره سفر اروپاييان به ايران
مينويي آمنه هيئت علمي فرانسه/ مورگان
ندرپور كبري دو سفرنامه در باره لرستان/ ادمودندز
نقبايي طيبه يادداشت هاي دنسترويل
واحد ليلا سفرنامه بهلر 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان