منو سایت
تاريخ:هفتم خرداد 1385 ساعت 01:48   |   کد : 29
يادداشت
عناصر هويت ملي ايران: پادشاهي، دين و زبان
پادشاهی در کنار تشیع، زبان و موقعیت جغرافیایی از عناصر ایجاد ملت ایران بوده است. اولین کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط دکتر موسی نجفی با عنوان "تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان" برگزار شد.
پادشاهی در کنار تشیع، زبان و موقعیت جغرافیایی از عناصر ایجاد ملت ایران بوده است. اولین کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط دکتر موسی نجفی با عنوان "تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان" برگزار شد. متن گزارش خبرگزاری مهر را از اینجا بخوانید.

نکته مهم این نظریه، در تاکید همزمان بر چهار عنصر: دین، زبان، موقعیت جغرافیایی و پادشاهی است. معمولا نظرات ذکر شده، فاقد یکی از این چهار عنصر است. بویژه حضور همزمان دین و پادشاهی کمتر مورد توجه واقع شده، چیزی که برای بررسی تاریخ ایران اهمیت بسیار دارد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان