منو سایت
تاريخ:هفدهم شهريور 1388 ساعت 17:02   |   کد : 286
جامعه شناسي ادبيات
نمرات پايان ترم دوم 87-88
 

نمرات جامعه شناسي ادبيات به صورت زير حساب شده است. كارنوشت ۶، نمره برگه ۱۴ (نمره برگه از ۱۰ بود و به ۱۴ تبديل شده است). نمره مشاركت در كلاس به متن اضافه شده است. كساني كه كارنوشت نهايي خود را نفرستاده اند، در ستون نمره اوليه كارنوشت، نمره آنها آمده و همان نمره لحاظ شده است. براي اصلاح نمره بايد يك بار ديگر كارنوشت اصلاح شده را بفرستند.فرصت اعتراض نهايي تا ۲۱ شهريور است و پس از آن نمره به آموزش رد خواهد شد.

نام دانشجو نمره اوليه كارنوشت نمره كارتوشت برگه مشاركت جمع نمره نمره نهايي
نمره كامل   0.5 10   20  
اميدي پور زهره   5 7.75 0 15.85 16
پولادي روزا   4 10 0.25 18.25 18.25
جعفري سميه   5.5 9 0 18.1 18.25
حاجي حسيني فائزه 5 5 6 0 13.4 13.5
حسيني روحاني حميده   5.5 7.75 1 17.35 17.5
داورپناه زهرا 6 10 1.5 21.5 20
رحيمي كاظم   6 6.75 0 15.45 15.5
رياضي مليحه 2 2 8.75 0 14.25 14.25
سليمانيان علي اصغر       0    
صوفي آبادي اعظم 5.5 8.25 0.5 17.55 17.75
طيبي حامد   2   0    
علايي هامون 4 9 0 16.6 16.75
علي پور محمدرضا 4 9.5 1 18.3 18.5
غلامرضا كاشي شيما 5 10 0.5 19.5 19.5
غلامي شهين     6.5 0 9.1  
غلاميان سارا 5 5 9.5 0.5 18.8 19
فضلي فاطمه 5 5 9 0 17.6 17.75
كريمي اعظم 5 5 5.5 0 12.7 12.75
مختاباد پريسا 6 9.5 0 19.3 19.5
مرعشي هديه     3.5 0 4.9
منصوري يوسف   5.5 7.75 1 17.35 17.5
موسوي حسين 5.5 8.75 0.25 18 18
ميررضي حسين     8.75 0.5 12.75  
نادعلي زاده حمزه   5.25 7.5 0.25 16 16
نحوي سحر 5 5 7.25 0 15.15 15.25
نيكبخت مسعود 5 8 1 17.2 17.25

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان