منو سایت
تاريخ:بيستم و هشتم تير 1388 ساعت 13:24   |   کد : 283
مقاله
رويكرد جامعه شناسانه نظريه انتخاب عقلاني
 

منتشر شده در:

جوادي يگانه، محمدرضا (1387) «رويكرد جامعه شناسانه نظريه انتخاب عقلاني: مقدمه اي بر تغييرات فرهنگي و اجتماعي برنامه ريزي شده» راهبرد فرهنگ (مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي). سال اول. شماره سوم. پاييز 1387: 33-64.

براي مشاهده اصل مقاله اينجا را ببينيد.


چكيده:

اين مقاله با هدف بيان مقدمات ضرروي براي ورود به بحث برنامه ريزي تغيير فرهنگي و اجتماعي، بررسي نظريه انتخاب عقلاني را با رويكرد جامعه شناسانه پيش مي گيرد. انتخاب عقلاني، با الهام از عقلانيت ابزاري ماكس وبر و در چارچوب فردگرايي روش شناختي، كار فاعلاني را عاقلانه مي داند كه در چارچوب اعتقاداتشان، نسبت به شقوق ممكنه با توجه به عواقب شان، شقي را برگزينند كه براي رسيدن به غاياتشان بهترين راه باشد. مهم ترين نظريه هاي منشعب از نظريه انتخاب عقلاني، نظريه تصميم گيري، نظريه بازي و نظريه كنش جمعي است.

مقاله در ادامه نظريه هاي جامعه شناختي در باب انتخاب عقلاني را به تفصيل بررسي مي کند؛ نظريه هاي ماكس وبر، جان هرساني، جيمز كلمن، ريمون بودون و جان الستر. نقدهاي وارد شده بر رويكردهاي عقلاني صرف، رويكرد تازه اي را در نظريه انتخاب عقلاني پديد آورده كه از آن به عقلانيت اجتماعي يا انتخاب عقلاني ـ اجتماعي ياد مي کنند. در اين رويکرد ارزشها، هنجارها و ساير ابعاد اجتماعي نيز در بررسي عمل عقلاني مورد توجه قرار مي گيرد تا بر اساس آن بتوان عقلانيت در زندگي روزمره را نشان داد و برخي محدوديت هاي عقلانيت را نيز تحليل كرد.

واژگان كليدي: انتخاب عقلاني، عقلانيت اجتماعي، عقلانيت محدود شده، انتخاب عقلاني ـ اجتماعي

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان