منو سایت
تاريخ:نهم بهمن 1387 ساعت 10:34   |   کد : 251
خلقيات ايرانيان
كاربرد نظريه بازي براي بررسي خلقيات ايرانيان
با نگاهي انتقادي به نظريه سازگاري ايراني مهندس بازرگان و پيشنهاد يك الگوي جايگزين

اين مقاله، متن تهيه شده براي سخنراني اي است كه به دعوت دكتر مقصود فراستخواه براي بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان در ۲۸ دي ۱۳۸۷ در حسينيه ارشاد ارائه شده است.
چنانچه پيش از اين نيز خبرش را داده بودم، دكتر فراستخواه، و دوستانشان بر اساس نظريه سازگاري ايراني مهندس بازرگان سلسله جلساتي ترتيب داده اند در باب روحيات و خلق و خوي ايرانيان، كه من در جلسه نوزدهم آن در باره كاربرد نظريه بازي براي تحليل خلقيات ايرانيان صحبت كردم. مضمون كلي صحبت، خلاصه اي از نظريه بازي بود (كه دكتر فراستخواه جلسه قبل از آن از منظري ديگر به آن نگاه كرده بودند) و نيز مفروضه اساسي براي بكار بردن نظريه بازي در طراحي خلقيات، كه داشتن ساختار بازده (در نظريه بازي) يا منطق رفتاري ايرانيان است. به گمان من، نظريه سازگاري ايراني، عليرغم نقاط مثبت فراوان در آن، بيشتر بعد منفي خلقيات ايرانيان را ديده است و درتحليل خصايص مثبت ايرانيان ناتوان است. بدين منظور مقدمه اي در معرفي نظريه بي من بيان كردم. البته نظريه بي من، فقط يك گام به جلو است و هنوز در تحليل پيچيدگي رفتار ايرانيان كامل نيست.
طرح مساله توسط دکتر قانعی راد نیز قابل تامل است. اینجا را ببینید.

تکمله (۳ اسفند): متن گزارش این جلسه را در اینجا بخوانید.
تکمله دوم (۲۵ اسفند): متن مقاله من در سایت بنیاد بازرگان را هم در اینجا بخوانید.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان