طرح درس جامعه‌شناسی ادبیات
نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱
تاريخ : سی ام بهمن 1400 ساعت 00:36   کد : 7892

طرح درس جامعه شناسي ادبيات

نيمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱

دوره کارشناسی دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

زمان: یک‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۱۸

 

درس جامعه­ شناسي ادبيات، به بررسي رابطه ادبيات و جامعه (در جامعه ایران) مي­پردازد. در این نیمسال تلاش بر این است تا دانشجویان توانایی آن را پیدا کنند تا یک متن ادبی را از وجوه متعدد اجتماعی بکاوند. بخشی از این وجوه، نظریه های مطرح در جامعه شناسی ادبیات است. بخشی دیگر نیز از نظریه مطرح در نقد ادبی هستند. دانشجویان باید عملا بتوانند نظریه ­ها و مفاهیم جامعه ­شناسی ادبیات را در تحلیل رمان­ها و متون ادبی بکار ببندند. لذا تمرکز اصلی این ترم بر کاربرد مفاهیم و نظریه­ها در متون ادبی است. متون ادبی اصلی در این ترم عبارت است از: شاهنامه (داستان رستم و اسنفدیار)، گلستان سعدی (جدال سعدی با مدعی(، بوف کور (صادق هدایت)، و تربیت احساسات (گوستاو فلوبر). این متون علاوه بر متون جامعه‌شناختی‌ ای است که در طرح درس حاضر با * مشخص شده ­اند و خواندن آنها ضرورت دارد. در تعطیلات نوروز نیز فرصت خواندن تریبت احساسات فلوبر و بوف کور هدایت وجود دارد. دستیار آموزشی کلاس،‌ آقای علی راغب، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران است.

 

 

جلسه اول (۲۴ بهمن): طرح کلي مطالب ترم، تعریف ادبیات، اجتماعیات در ادبیات فارسی و تمایز آن با جامعه‌شناسی ادبیات

روح الاميني، محمود (1375) «دو شاعر، يک مضمون، دو زمان» .نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي. تهران: آگه. صص 196-181 .  pdf

کوزر، لوييس (1353) .جامعه‌شناسي در ادبيات، ترجمه و تحقيق (پايان نامه) معصومه عصام. تهران: انجمن دانشجويان دانشگاه تهران. صص 58-66.  pdf

آجوداني، ماشاءالله (1382) .يا مرگ يا تجدد: دفتري در شعر و ادب مشروطه. تهران: اختران.

آرين پور، يحيي (1372) .از صبا تا نيما: تاريخ 150 سال ادب فارسي. تهران: زوار (چاپ اول: 1350)

لارنسن، دیانا و سويینگ‌وود، آلن (1399)، جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمه شاپور بهیان، تهران: سمت.

ناتل خانلری، پرویز (1385)، شهر سمک: تمدن و فرهنگ، آئین عیاری، لغات، امثال و حکم، تهران: آگاه.

*شفیعی کدکنی، محمدرضا (1389) «تلقی قدما از وطن» بخارا. شماره 75. صص 15-45.  html

شفيعي کدکني، محمدرضا (1386) .زمينه هاي اجتماعي شعر فارسي. تهران: اختران. راه هاي انتشار يک شعر در قديم. صص 34-64.  pdf

جوادی یگانه، محمدرضا (1385) .مقدمه ای بر اجتماعیات در ادبیات فارسی.  html

 

 

جلسه دوم (۱ اسفند): کلیات نظریات جامعه‌شناسی ادبیات  + نظریه لوکاچ و گلدمن

*لوکاچ،‌ جورج (1377) «در باره رمان» در: محمدجعفر پوينده (گزيده و ترجمه) .درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات.  تهران: نقش جهان. صص ۳۵۳-۳۷۲.

*گلدمن، لوسين (1377) «جامعه شناسي ادبيات» در: محمدجعفر پوينده (گزيده و ترجمه) .درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات.  تهران: نقش جهان. صص 78-64.

لوکاچ، گئورگ (1381) .نظريه رمان. ترجمه حسن مرتضوي. تهران: قصه.

لوکاچ، جورج (1382) .جان و صورت. ترجمه رضا رضايي. تهران: ماهي.

لوکاچ، گئورگ (1373) .پژوهشي در رئاليسم اروپايي. ترجمه افسر اكبري. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

گلدمن، لوسين (1371) .جامعه شناسي ادبيات: دفاع از جامعه شناسي رمان.  ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: هوش و ابتکار. فصل اول (مقدمه اي بر جامعه شناسي رمان). صص 43-19.  pdf  فصل چهارم (روش ساختگراي تکويني در تاريخ ادبيات). صص332-315.  pdf

لوکاچ، جورج (1375) .جامعه شناسي رمان: بالزاک، زولا، استاندال. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: تجربه. چاپ دوم.

ارغنون، شماره 9 و 10. بهار و تابستان 1375. ويژه رمان

بوتور، ميشل (1379) .جستارهايي در باب رمان.  ترجمه سعيد شهرتاش. تهران: سروش.

زرافا، ميشل (1368) .ادبيات داستاني: رمان و واقعيت اجتماعي. ترجمه نسرين پرويني. تهران: فروغي.

 

جلسه سوم (۸ اسفند): نظریه‌های لوونتال و باختین

*لوونتال، لئو (1386) .رويکرد انتقادي در جامعه شناسي ادبيات. ترجمه محمدرضا شادرو. تهران: ني. جامعه شناسي ادبيات. صص 71-91.  pdf . دو مقاله اصلی لوونتال، پیش از این در مجله جامعه شناسی ایران با ترجمه دکتر شادرو منتشر شده بود. «جامعه شناسی ادبیات» (نوشته 1948). جامعه شناسی ایران. 1381. دوره چهارم شماره اول. صص 117-136.  pdf  «جامعه شناسی ادبیات؛ نگاهی به گذشته» (نوشته 1987). جامعه شناسی ایران. 1384. دوره ششم. شماره اول. صص 151-167.  pdf  (مقاله دوم،‌که زیر آن خط کشیده شده،  مقاله‌ای است که باید خوانده شود).

باختین، میخاییل (1387) .تخیل مکالمه ای: جستارهایی در باره رمان. ترجمه رویا پورآذر. تهران: نی.

تودوروف، تزوتان (1377) .منطق گفتگویی میخاییل باختین. تهران: مرکز.

مختاری، محمد (گزیده و ترجمه) (1373) .سودای مکالمه، خنده، آزادی: میخاییل باختین. مجموعه مقالاتی از تودوروف، یاکوبسن، کریستوا، گلدمن، تادیه و باخیتن. تهران: ارست.

باختین، میخاییل (1395) . پرسشهای بوطیقای داستایفسکی. ترجمه سعید صلح‌جو. تهران: نیلوفر.

باختین، میخاییل (1399) زیبایی‌شناسی و نظریه رمان. ترجمه کتایون شهپرراد. تهران:کتاب آبان.

*باختین،‌ میخائیل (1377) «داستایوفسکی آفریننده رمان چندآوایی» در: محمدجعفر پوينده (گزيده و ترجمه) .درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات.  تهران: نقش جهان. صص ۵۱۳-۵۱۶.

 

جلسه چهارم (۱۵ اسفند): نظريه بورديو

*فلوبر، گوستاو (1380) .تربيت احساسات. ترجمه مهدي سحابي. تهران: نشر مركز.

*بورديو، پي ير (1375) «جامعه شناسي و ادبيات: آموزش عاطفي فلوبر». ترجمه يوسف اباذري. ارغنون. شماره 9 و 10: صص 111-77.  pdf  (مقاله بوردیو بر اساس کتاب تربیت احساسات فلوبر است که در این ترم باید خوانده شود.

پرستش، شهرام (1390) .روایت نابودی ناب. تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران. تهران: ثالث.

زنهاری، زینب (1391) .مقایسه جامعه شناختی دو رمان شازده احتجاب و چراغ ها را من خاموش میکنم، از منظر ساخت گرایی تکوینی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. (خلاصه)

کازانووا، پاسکال (1392) .جمهوری جهانی ادبیات. ترجمه شاپور اعتماد. تهران: مرکز. فصل اول: اصول حاکم بر تاریخ جهانی ادبیات. صص 11-56.  pdf

 

جلسه پنجم (۲۲ اسفند): داستان رستم و اسنفدیار در شاهنامه فردوسی

خالقی مطلق، جلال (۱۳۸۶) «فردوسی: مدخل فردوسی در دانشنامه ایرانیکا)»  ترجمه سجاد آیدنلو.  فصلنامه نامه انجمن. شماره ۲۵. صص ۱۷۷-۲۰۶.  pdf

مسکوب، شاهرخ (۱۳۴۲) .مقدمه‌ای بر رستم و اسنفدیار. تهران:‌ امیرکبیر.

شایگان، داریوش (1393) .پنج اقلیم حضور ( فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ ): بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان. تهران: فرهنگ معاصر.

مسکوب، شاهرخ (۱۳۸۲) «زمان و سرنوشت در شاهنامه» بایا. شماره های ۱۸ و ۱۹ و ۲۰. فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲. صص ۱۲-۲۹.  pdf

*پرهام، باقر (۱۳۷۲) «تاملی در تعبیر سهرودی از سرانجام نبرد اسنفدیار با رستم در شاهنامه،‌ و آثار و نتایج آن در تاریخ اندیشه و سیاست در ایران» ایران‌شناسی. سال پنجم. شماره ۱۸. صص ۳۲۴-۳۵۲.  pdf

جمالزاده، سیدمحمدعلی (۱۳۴۶) «دو داستان همانند:‌ داستان قدیم فرانسوی- رستم و اسفندیار فردوسی» یغما. سال بیستم شماره ۶ (پیاپی ۲۳۰). شهریور ۱۳۴۶. صص ۲۸۷-۲۹۰.  pdf

شمیسا، سیروس (۱۳۷۶) .طرح اصلی داستان رستم و اسنفدیار (همراه با مباحثی در آئین مهر). تهران:‌ میترا. (ایده اصلی این کتاب قبلا در این مقاله طرح شده بود: شمیسا، سیروس (۱۳۶۸) «طرح اصلی داستان رستم و اسنفدیار» .کیهان فرهنگی. شماره ۶۱. صص ۲۴-۲۶.  pdf )‌ و نقد این ایده نیز در این مقاله مطرح شده است:‌ خطیبی، ابوالفضل (۱۳۷۶)‌ «روایتی دیگر از داستان رستم و اسفندیار» نامه فرهنگستان. تابستان ۱۳۷۶. شماره ۱۰. صص ۱۵۵-۱۶۲.  pdf

 کارنوشت اول:‌ تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه

داستان اسفندیار در شاهنامه (به تصحیح خالقی) را بخوانید یا گوش دهید.  برای شنیدن فایل صوتی داستان سیاوش در شاهنامه با صدای اسماعیل قادرپناه، مراجعه کنید به کانال تلگرامی شاهنامه صوتی (به آدرس @Shahnamehaudio اینجا). (فایل ۶۶ تا ۷۴).

و سپس به این پرسش پاسخ دهید که:‌ در داستان رستم و اسنفدیار، آیا قهرمان پرابلماتیک لوکاچی دیده می‌شود؟ اگر آری، کیست و چگونه؟ اگر خیر، چرا؟

متن شما باید با ارجاعاتی از متن شاهنامه (داخل گیومه) همراه باشد و حدود هزار کلمه باشد. زمان ارسال تا شنبه ۲۱ اسفند از طریق ایمیل Ali.ragheb@ut.ac.ir و در قالب فایل ورد است. این کارنوشت سه نمره دارد.

. جلسه ششم (۱۴ فروردین): جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی

یوسفی، غلامحسین (۱۳۸۹) «جهان مطلوب سعدی در بوستان» سعدی‌شناسی. دفتر سیزدهم. اردیبهشت ۱۳۸۹.  pdf

علی‌احمدی، امید (۱۳۸۸) «محتوای جامعه‌شناختی گلستان سعدی» سعدی شناسی. دفتر دوازدهم. اردیبهشت ۱۳۸۸.  pdf

نرماشیری، اسماعیل (۱۳۹۶) «تحلیل گفتمان «جدال سعدی با مدعی» با رویکرد ایدئولوژی شناختی استعماری»‌ .متن‌پژوهی ادبی. شماره ۷۴. زمستان ۱۳۹۶. صص ۷۹-۹۸.  pdf

پرنیان‌،‌ موسی و سیدآرمان حسینی آبباریکی (۱۳۹۱) «سفارش‌های اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان» پژوهشنامه ادبیات تعلیمی. سال چهارم، شماره شانزدهم. زمستان ۱۳۹۱. صص ۱۵۹-۱۸۹.  pdf

احمدی، سیروس و محمدحسین بنکدار اصل (۱۳۹۱) «تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در گلستان سعدی» تاریخ ادبیات. شماره ۷۱. پاییز و زمستان ۱۳۹۱. صص ۵-۱۸.  pdf

کارنوشت دوم: متن «جدال سعدی با مدعی» را در گلستان سعدی (به تصحیح غلامحسین یوسفی) بخوانید. سپس تلاش کنید به این پرسش پاسخ دهید که در این حکایت، بر اساس نظریه چندآوایی باختین، چه آواهایی وجود دارد؟ کدام آوا غالب است؟ چرا و چطور؟ متن شما باید با ارجاعاتی از متن سعدی (داخل گیومه) همراه باشد و حدود هزار کلمه باشد. زمان ارسال تا شنبه ۱۳ فروردین از طریق ایمیل Ali.ragheb@ut.ac.ir و در قالب فایل ورد است. این کارنوشت سه نمره دارد.

 

جلسه هفتم (۲۱ فروردین):  شکل گيري رمان در مغرب زمين

ميلر، جي. هيليس (1384) .پيرامون ادبيات. ترجمه علي اصغر بهرامي. تهران: ني. فصل دوم: ادبيات به منزله واقعيت مجازي. صص 66-39.  pdf

*وات، ايان (1379) .پيدايي قصه: پژوهش هايي در باره ديفو، ريچاردسون و فيلدينگ. ترجمه ناهيد سرمد. تهران: نشر علم. (فصل اول) (ترجمه دیگری از این متن را اینجا می توانید ببیند: وات، ايان (1386) «طلوع رمان» در: ديويد لاج و ديگران. .نظريه هاي رمان. ترجمه حسين پاينده. تهران: نيلوفر. صص 11-51.  pdf )

 دفو، دانیل (۱۳۸۹) .رابینسون کروزو. ترجمه مرجان رضایی. تهران:‌مرکز. (متن کامل را ببینید نه ترجمه‌های خلاصه‌شده)

 

جلسه هشتم (۲۸ فروردین) ترجمه و تالیف رمان تاريخي. آغاز رمان در ایران

میرعابدینی، حسن (1387) .سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی). ضمیمه شماره 34 نامه فرهنگستان.  این مجموعه اطلاعات تاریخی کاملی در باره شکل گیری ادبیات داستانی و نمایشی در ایران ارائه می دهد. این مجموعه شامل: نمایش، ترجمه، داستان های بلند عامیانه، سفرنامه نویسی، ترجمه رمان، پیدایش رمان فارسی، دیباچه رمان های تالیفی، رمان تاریخی، رمان اجتماعی و اخلاقی، داستان های رویایی و علمی-تخیلی، داستان پلیسی و جنایی، و داستان کوتاه است. این مجموعه در بانک های اطلاعاتی فارسی (اینجا) قابل دریافت است. فصل دوازدهم این مجموعه با عنوان «رمان تاریخی» را در اینجا  pdf  بخوانید.

غ‍لام‌، م‍ح‍م‍د (1381) .رم‍ان‌ ت‍اری‍خ‍ی‌: س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رم‍ان‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۲۸۴ ت‍ا ۱۳۳۲. ت‍ه‍ران‌: چ‍ش‍م‍ه‌. (چاپ دوم این کتاب با نام محمد پارسانسب (نام جدید دکتر غلام) منتشر شده است.)

*س‍پ‍ه‍ران‌، ک‍ام‍ران (1381) .ردپ‍ای‌ ت‍زل‍زل‌: رم‍ان‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۰۰ –۱۳۲۰. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌. فصل اول و نتیجه‌گیری)

امیری، نادر (1388) «چشم اندازی به سوی رمان تاریخ گرای فارسی» .جامعه شناسی هنر و ادبیات. سال اول. شماره اول. صص 39-60.  pdf

ل‍وک‍اچ‌، گ‍ئ‍ورگ (1388) .رمان تاریخی. ترجمه‌ شاپور بهیان. تهران: اختران‏. یا: ل‍وک‍اچ‌، گ‍ئ‍ورگ‌ (1387) .رمان تاریخی. ترجمه امید مهرگان. تهران: ثالث.بخشی از فصل اول این رمان را در اینجا بخوانید:

لوکاچ، گئورگ (1375) «شرایط اجتماعی و تاریخی ظهور رمان تاریخی». ترجمه مجید مددی. ارغنون. شماره 9 و 10. صص 137-152.  pdf

دوران قاجار: رمان ترجمه و عقب ماندگی

طالبوف، عبدالرحیم ابوطالب (۱۳۹۴) .کتاب احمد. تهران:‌ علمی و فرهنگی. چاپ دوم.

طالبوف، عبدالرحیم ابوطالب (۱۳۹۴) .مسالک المحسنین. تهران:‌ علمی و فرهنگی. چاپ دوم.

مراغه ای، زین العابدین (۱۳۸۸) .سیاحت نامه ابراهیم بیگ. به کوشش محمدعلی سپانلو. تهران:‌ آگه.

موریه، جیمز (۱۳۷۹) .س‍رگ‍ذش‍ت‌ ح‍اج‍ی‌ ب‍اب‍ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی. ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ی‍رزا ح‍ب‍ی‍ب‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ وی‍رای‍ش‌ ج‍ع‍ف‍ر م‍درس‌ص‍ادق‍ی‌. تهران: مرکز.

جوادی یگانه، محمدرضا و سعیده زادقناد (۱۳۹۹) . حاجی بابای انگلیسی، حاجی بابای ایرانی: چگونه میرزا‌حبیب، حاجی‌بابای جدیدی آفرید. تهران:‌دانشگاه تهران.

*راغب، محمد و راغب علی (۱۳۹۸) «زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان مسئله دار» ادبیات پارسی معاصر. سال نهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 27). صص ۱۲۵-۱۵۴.  pdf

 

جلسه نهم (۴ اردیبهشت):  آزمون میان­ ترم

آزمون میان­ترم بر اساس مطالب ۷ جلسه اول،‌ و بوف کور است

 

 

جلسه دهم (۱۱ اردیبهشت)   بوف کور

*هدايت، صادق (1315/1372) .بوف کور. تهران: سيمرغ.

*کولتر، یاسمین (1384) «بررسی تطبیقی پسااستعماری از بوف کور» ترجمه داود خزایی. عصر پنج شنبه. شماره 90. مهر و آبان 1384.  html

پرستش، شهرام (1390) .روایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران. تهران: ثالث.

 

جلسه یازدهم (۱۸ اردیبهشت) رمان فارسي در دوره 1332 تا 1353. رمان معاصر ایران

(با تاکيد بر رمان هاي شازده احتجاب، مدير مدرسه، و سووشون)

غلام، محمد (1383) "جامعه‌شناسي رمان معاصر فارسي" دانشکده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه تربيت معلم)، 12 (46-45): 173-129.  pdf

*محموديان، محمدرفيع (1382) .نظريه رمان و ويژگي هاي رمان فارسي. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. صص 153-225.  pdf

محمودیان، محمدرفیع (1388) «ادبیات فراغت؛ با نگاهی به کارت پستال» نگاه نو. شماره 82. 123-125.  pdf

مصباحي پور ايرانيان، جمشيد (1358) .واقعيت اجتماعي و جهان داستان. تهران: اميرکبير. بخش یازدهم: مدیر مدرسه. صص 164-177.  pdf

جوادی یگانه، محمدرضا و بشیر تفنگ سازی (1392) «تاثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایران (1332-1357)» جامعه شناسی هنر و ادبیات. دوره پنجم. شماره اول. بهار و تابستان 1392. صص 1-20.  pdf

 

جلسه دوازدهم (۲۵ اردیبهشت) ادبيات عامه پسند

با تاکيد بر رمان بامداد خمار نوشته فتانه حاج سيدجوادي (تهران: نشر البرز)

*استوري، جان (1383) "داستانهاي عامه پسند" ترجمه حسين پاينده. ارغنون. شماره 25. صص 43-1.  pdf

ارغنون. شماره 25. ويژه ادبيات عامه پسند. 1383.

استوری، جان (1386)، مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: آگه.

ویلیامز، ریموند (1398)، فرهنگ و جامعه، ترجمه علی اکبر معصوم‌بیگی، تهران: نگاه.

جوادي يگانه، محمدرضا و آسيه ارحامي (1388) «دختران جوان و خوانش رمان» .پژوهش زنان. شماره 27. 31-50.  pdf

جوادی یگانه، محمدرضا و آسیه ارحامی (1389) «تجربه خواندن رمان های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن». مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال ششم. شماره 18. بهار 1389. صص 55-85.  pdf

جوادی یگانه، محمدرضا و آسیه ارحامی (1390) «کيفيت خوانش رمان هاي عاشقانه عامه پسند توسط زنان»  .زن در فرهنگ و هنر. دوره 2 شماره 4. تابستان 1390. صص 5-24.   pdf

ميرفخرايي، تژا (1384) «رمان‌هاي عامه پسند ايراني؛ سازگاري زن» مطالعات فرهنگي و ارتباطات، شماره چهارم، پاييز و زمستان، صص 222-197.  pdf

دوالت، مارجوري ال (1385) .روش رهايي بخش: مطالعات زنان و پژوهش اجتماعي.  ترجمه هوشنگ نايبي.  تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 

کارنوشت سوم:‌ کارنوشت سوم در باره اقتباس ادبی از آثار مهم در ایران و جهان و تفاوت دو مدیوم (ادبیات و سینما یا تثاتر یا تله فیلم یا سریال) است. در این کارنوشت باید به این دو پرسش پاسخ دهید که:‌ الف) اقتباس صورت‌گرفته چقدر و چگونه، متفاوت از اثر اصلی است؟ ب) هر دو اثر را به صورت مجزا بر اساس یک نظریه که در کلاس مطرح شده است نقد و بررسی کنید و بگویید که آیا تفاوت مدیومی آنها باعث تغییر در نتیجه تحلیل شما شده است یا خیر؟ چطور؟

هر اثر ادبی تنها توسط یک  دانشجو می‌تواند بررسی شود. زمان ارسال کارنوشت سوم تا شنبه ۲۴ اردیبهشت از طریق ایمیل Ali.ragheb@ut.ac.ir و در قالب فایل ورد است. این کارنوشت سه نمره دارد.

 

جلسه سیزدهم (۱ خرداد) ادبیات انقلاب و جنگ

(من‌زنده‌ام، بابا نظر، خاطرات عزت شاهي، زمستان 62، عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشک، بي وتن، رازهای سرزمین من، زمین سوخته، دا، نورالدین پسر ایران، دسته یک، پایی که جا ماند، قیدار)

دفتر ادبیات و هنر حوزه هنری؛ مقاومت و انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران؛ و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1381) .جنگ و خاطره: میزگرد بررسی ادبیات خاطره نویسی رزمندگان جنگ ایران و عراق و رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول. تهران: سوره مهر.

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمدعلی صحفی (1392) «روایت زنانه از جنگ: تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا» نقد ادبی. دوره 6. شماره 21. بهار 1392. صص 85-110.  pdf

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1393) «میزان مطالعه کتاب «دا» در تهران» ادبیات انقلاب اسلامی (ویژه نامه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی). دوره اول. شماره اول. خرداد 1393. صص 57-75.  pdf

*جوادی یگانه، محمدرضا (1392) .دراماتیزه کردن تاریخ در ادبیات جنگ. سخنرانی در گروه جامعه شناسی ادبیات انجمن جامعه شناسی ایران. 17 آذر 1392.  html

 

درباره ادبیات پس از انقلاب و بویژه ادبیات انقلابی، فاطمه شمس در کتاب «یک انقلاب مقفّی: دستکاری ایدئولوژیک شعر در دوران جمهوری اسلامی»  نگاهی انتقادی به این دوره دارد. او در مصاحبه‌ای در باره این کتاب توضیح داده است: https://www.radiozamaneh.com/575402/

Shams, Fatemeh (2021) .A Revolution in Rhyme: Poetic Co-option under the Islamic Republic. Oxford: Oxford University Press.

 

 

جلسه چهاردهم (۸ خرداد): توزیع ادبی، نظارت و حمایت ادبی

*اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل ۵ (عمل انتشار)  و ۶ (شبکه‌های توزیع).

خسروی، فریبرز (۱۳۷۸) .سانسور: تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم. تهران: چاپ و نشر نظر.

رجب‌زاده، احمد (۱۳۸۰) .ممیزی کتاب: پژوهشی در ۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب در سال ۱۳۷۵. تهران:‌ کویر.

 

جلسه پانزدهم (۲۲ خرداد): نظریه های خواندن و واکنش خواننده

*تايسن، ليس (1387) .نظريه هاي نقد ادبي معاصر. ترجمه مازيار حسين زاده و فاطمه حسيني. ويراستار حسين پاينده.  تهران: نگاه امروز، حكايت قلم نوين. فصل ششم: نظریه واکنش خواننده. صص 265-334.  pdf

مارتین، والاس (1382) .نظریه های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس.

احمدی، بابک (1380) .ساختار و تاویل متن. تهران: مرکز. فصل یازدهم.

جواري، محمد حسين و احد حميدي کتول (1386) «سير نظريه هاي ادبي معطوف به خواننده در قرن بيستم» ادب پژوهي. شماره سوم. صص 144-176. pdf

سلدن، رامان و پيتر ويدوسون (1377).راهنماي نظريه ادبي معاصر. ترجمه عباس مخبر.تهران:انتشارات طرح نو. فصل سوم.

برسلر، چارلز (1386) .درآمدي بر نظريه ها و روش هاي نقد ادبي. ترجمه مصطفي عابديني فرد.  ويراستار حسين پاينده.  تهران : نيلوفر. فصل چهارم.

وات، ايان (1379) .پيدايي قصه:پژوهش هايي در باره ديفو، ريچاردسون و فيلدينگ. ترجمه ناهيد سرمد. تهران: نشر علم. فصل دوم (جماعت کتابخوان و پيدايي قصه).

اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات.ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل 8 (مطالعه و زندگي).

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1392) «خوانش تدریجی کتاب دا» جامعه شناسی هنر و ادبیات. دوره 5. شماره 2. صص 165-186.  pdf

جوادی یگانه، محمدرضا و فاطمه قنبریان (1391) «علل کمبود تبادل خاطرات جنگ ايران و عراق در محافل غیررسمی در شهر تهران». جامعه پژوهی فرهنگی. سال 3. شماره 2. پاییز و زمستان 1391. صص 27-53. (علمی-پژوهشی)  pdf

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1392) «اجتماعات تفسیری خوانندگان دا» مجموعه مقالات دومین همایش بررسی مسائل جامعه شناسی هنر ایران. خانه هنرمندان ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. صص 73-88.  word

علي احمدي،‌ اميد (1388) .مصرف ادبيات داستاني ايرانيان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ‏pdf

*جوادی يگانه، محمدرضا و سید ضیاء هاشمی (1386) .علل پايين بودن ميزان مطالعه در ايران. html

 

*******************************************

 

شيوه نمره دهي

-   حضور و مشارکت در کلاس: بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه 5/. نمره کسر مي شود. هر 2 جلسه تاخير، يک جلسه غيبت محسوب مي شود. غيبت در هر جلسه، در جلسات بعدي اصلاح نمي شود. نمره مشارکت در کلاس به نمره نهایی اضافه مي شود. مشارکت بر اساس حضور فعال در کلاس و نقد و بحث در باره موضوعات مشخص مي شود.

-   آزمون میان ترم: ۵ نمره 

-   کارنوشت ها: ۹ نمره (هر کارنوشت، ۳ نمره)

-   آزمون پايان ترم: 6 نمره (آزمون پايان ترم، از منابع الزامی ذکر شده در شرح درس (مشخص شده با علامت *) و کاربرد آن در رمان اصلی کلاس است.)

 

ارتباط از طريق پست الكترونيك: myeganeh@ut.ac.ir و Ali.ragheb@ut.ac.ir.

شرح درس و دریافت منابع در بخش جامعه شناسی ادبیات سایت mrjavadi.com

اطلاع رسانی و گفتگو در باره کارنوشت ها،‌ در گروه تلگرامی جامعه‌شناسی ادبیات (اینجا)