بازاریابی اجتماعی بازیافت در اوهایو (متن کتاب)
نوشته دیوید لندیس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
تاريخ : بيستم و يکم مهر 1396 ساعت 11:52   کد : 7814
 لندیس، دیوید (1390) .بازاریابی اجتماعی بازیافت در اوهایو. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

متن کتاب را در اینجا ببینید